Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Sverige sover!!

Finlands försvarsminister Jyrki Häkemies sa klart och tydligt att Finlands största utrikespolitiska utmaningar kan sammanfattas med Ryssland, Ryssland och Ryssland i ett tal i september 2009. Chefen för Rysslands-forskningen vid Totalförsvarets Institut talar om en bitvis återgång till Kalla Kriget där missiler åter riktas mot Polen, Frankrike, Tyskland…. Och i allt detta sitter Sverige som inte ens skulle kunna försvara Stockholm i ett dygn mot en koordinerad attack. Försvaret är inte ens en valfråga. Allt medan Ryssland rustar och Sverige sover. Skandal, men Sverige ska räddas i Afghanistan eller med rakettekniker från Mogadishu Tech eller Bagdad High.

HBL: Ryssland, Ryssland, Ryssland

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: