Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Vilka ska bort…

… eller vilka hänger löst som det heter. Försvarsminister Serdjokov har annonserat en minskning av antalet generaler i de ryska väpnade styrkorna. Idag finns 1107 och de ska ner till 886 till mitten av 2011. Summa sumarum ska 221 generaler “bort”. Hepp…nån som jobbar hårt för att bli poppis.

Man säger farväl till generaler

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: