Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Hangarfartygsmördare typ проекта 1144.2

ITAR-TASS har meddelat att den tunga atomdrivna raketkryssaren Amiral Nachimov kommer att moderniseras och återgå i aktiv tjänst omkring 2012. Ytterligare två fartyg kommer inom de närmsta tio åren att moderniseras. Just nu tjänstgör endast ett fartyg av typ 1122.3 klass Orlan, nämligen “Peter den Store”. Klassen benämns av NATO Kirov efter det första fartyget Kirov. Fyra fartyg har byggts av denna klass:

Kirov omdöpt till Amiral Usjakov, och tillfördes flottan 1980
Frunze omdöpt till Amiral Lazarev och tillfördes flottan 1984
Kalinin omdöpt till Amiral Nachimov och tillfördes flottan 1988
Jurij Andropov, omdöpt till Peter den Store och tillfördes flottan 1998.

Fartygen kommer att moderniseras så att de kommer upp på samma nivå som Peter den Store. Fartyg av klass Orlan är beväpnade med 20 sjömålsrobotar typ P-700 Granit, luftförsvar av typen S-300 Fort, luftvärn av typ Osa, 2 stycken 13 cm allmålskanon samt 8 stycken tre cm gatling-kanoner med mera.

Kryssare typ Orlan projekt 1144
S-300 Fort
P-700 Graanit
Osa-M

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: