Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Kärnvapenkrigsövning a lá Kalla Kriget

I slutet av oktober genomfördes en stabsövning hos de ryska kärnvapenstyrkorna(СЯС) där scenariot var att Ryssland utsattes för ett massivt anfall med kärnvapen. Övningen var en kommando-stabs-träning(CКШТ). Övningen genomfördes för att kontrollera färdigheten hos СЯС samt utarbeta/förbättra lyckosam taktik och strategi. I artikeln I AN nämndes att övningen tränade delar av missilförsvaret, kommunikationer samt kommando-funktioner för stridsledning.

“I slutet av oktober pågick ett obemärkt kärnvapenkrig på jorden. Hundratals kärnvapenmissiler och kryssningsrobotar avfyrades. De startade alla samtidigt från svårt befästa silon, från mobila ramper, missil-ubåtar och ur revolvertrummor på strategiskt bombflyg. Runt Moskva steg tiotals robotar upp ur missil-försvaret strävande efter att förinta döden från kosmos. Runt om i världen växte det upp svampar från kärnvapenexplosioner”
Citat ur artikeln nedan.

Obemärkt kärnvapenkrig

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: