Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

KGB återuppstår?!

Lar Gyllenhaal har intressant info om de senaste vändningen i den stora spionaffären som avslöjades i USA. Och där ett antal djupinfiltrerande ryska agenter avslöjades. Nu talas det om förräderi eller rättare sagt en dubbelagent som skulle ha avslöjat inte bara de illegala agenterna i USA utan också en spionring i Georgien.

Två intressanta responser finns på orsakerna till allt “liv på luckan”, ett är en artikel i Der Spiegel som säger att arbetsmetoderna för SVR varit detsamma i 30-40 år och att det ger konsekvenser, plus att ett super-underrättelsetjänst ska skapas d.v.s. SVR+FSB. Och en artikel i LA-Times, som citerar avhoppade KGB-agenter. En av dessa Konstantin Preobrazjenskij säger att alltihop är ett hopkok i syfte att förena SVR och FSB. det vill säga att KGB återuppstår, det var strax efter 1990 som KGB delades upp i tv å organisationer för att minska dess makt.

Enligt LA-Times säger Konstantin Preobrazjenskij:

“A mysterious Col. Shcherbakov is a red herring concocted by the Russian special services together with the Kremlin,” Preobrazhensky said. “They are little by little re-creating the Soviet Union institutions … including the KGB.”

Sen kan man fråga sig vad som hände med GRU:s ställföreträdande chef generalen Jurij Ivanov som ska ha omkommit i en drunkningsolycka nånstans utefter den syriska kusten.

Filed under: Kalla kriget, rysk politik, Ryssland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: