Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Topol-M ratas av RVSN!!

De ryska strategiska kärnvapenstyrkorna(RVSN) kommer att övergå till en ny förbättrad variant av interkontinentala missilen Topol-M. Den nya missilen heter RS-24 Jars och utvecklades bl.a. som svar på USAs prat om missilsköld i Europa. Första testskjutningen genomfördes 2007 och enligt en talesman för RVSN, general-löjtnant Sergei Karakajev:

“Det mobila land-raketkomplexet(PGRK) med interkontinentala ballistiska missiler(MBR) RS-24 är en specialversion av “Topol-M”, och under framställningsprocessen har erfarenheter från femte generationens land-raket-komplex beaktats. Under senaste beredskapstjänstgöringen har PGRK Jars rekommenderat sig själv som nödvändigt system, med anledning av detta har de strategiska kärnvapenstyrkorna beslutat att övergå till denna typ av komplex. Därför kommer inga fler Topl-M-komplex att inträda i tjänst hos de strategiska kärnvapen styrkorna (RVSN) framledes.”

Men arbetet på ett sjätte missilregemente med fast stationering i Tatisjevsk fortsätter, dessa system är baserade i missil-silos eller schakt.

Ett regemente med de nya missiltypen tjänstgör sen början av 2010 i Teikovsk.

RVSN förkastar Topol till förmån för RS-24

Filed under: Kärnvapen, rysk politik, rysk teknologi, Ryssland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: