Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

An-22 och Tu-95MS har flygförbud!!

Efter kraschen med ett An-22 transportplan har chefen för de ryska luftstridskrafterna, generalöverste Aleksander Zelin, belagt flygplanstypen med flygförbud. Förbudet gäller även Tu-95MS som har samma motortyp som An-22, nämligen Kuznetsov NK-12. Tu-95 har varianten NK-12MP och An-22 varianten NK-12MA.

NK-12 är krävande under vinterförhållanden, med fel olja i motorn kommer vid kyla avlagringar/förtjockning att uppstå som hindrar oljeflödet varvid propellrarna stannar. En speciell motorolja MN-7,5U utvecklades, men tillverkningen av den har inskränkts/upphört i Ryska Federationen.

En kul grej med NK-12 är att i arbetet användes sannolikt viss tysk expertis då motorn designades i början av 1950-talet. De tyska specialisterna som ryska Wikipedia talar om sysslade bl.a. med Jumo-004 och BMW-003 samt deras efterföljare Jumo-012 och BMW-018. Över 600 tyska specialister arbetade i Testfabrik Nr.2 i regionen Kujbyshev i slutet av 1940-talet, den totala arbetsstyrkan på fabriken var 2500 personer.

An-22 kraschade i länet Tula
NK-12

Filed under: rysk teknologi, Ryssland, VVS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: