Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Genom spaning från satelliter, flygplan…

“Genom spaning från satelliter, flygplan, spaningsrobotar och helikoptrar utrustade med olika typer av spaningshjälpmedel kan stora ytor avspanas. Inom viktiga områden kan detta ske flera gånger per dygn.”

Texten ur Handbok Stormakten del 3 och var aktuell 1980 och ännu mer aktuell idag med moderna sensorer på t.ex. UAV/RPV-plattformar m.m. Finska försvarsmakten har producerat kortfilmen Ilmauhka- Lufthot för att illustrera stormaktens förmåga till omfattande spaning i realtid samt bekämpning och de konsekvenser de får för soldater/förband.

Read the rest of this entry »

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Stormakten antas vara….

“Stormakten antas vara en stat eller sammanslutning av stater med personella, materiella och ekonomiska resurser, som vida överstiger vårt lands.

Som grund för vår utbildning i fred skall ligga antagandet att ett angrepp mot oss genomförs av en stormakt.

Stormakten har sannolikt en jämbördig huvudmotståndare. Det är därför troligt att endast delar av Stormaktens resurser kan sättas in mot oss.”

Text före förordet ur boken “Handbok Stormakten Del 3” tryckt 1980. Hur ser läget ut idag med ett kraftigt upprustande Ryssland och ett alltmer ekonomiskt försvagat USA och ett EU där euron hänger och slänger?

Read the rest of this entry »

Filed under: Försvarsmakten, rysk politik, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Svensk Stalinorgel !!

I slutet av 1980-talet genomfördes tester av raketartilleri i Sverige, bl.a monterad på en Bv206. Det hela påminde om lättare raketartilleri typ BM-21. Det hela rann dock ut i sanden, vilket det inte gjorde i Finland som köpt in tjeckoslovakiska RM-70 (finsk benämning 122 RakH 89). RM-70 är en tyngre variant av BM-21 och Finland har 36 system av RM-70.

Read the rest of this entry »

Filed under: Artilleri, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Tung Stalinorgel M1989

Apropå raketartilleri-komplex typ BM-30 Smerch (Smerch=Tromb) i Syd-Ossetien bör man betänka att detta är ett tungt raketartilleri-system som får Stalinorglar modell VK2 att verka mossiga. Detta av två orsaker, dels är kalibern på raketerna 30 cm och dels räckvidden, upp till 90 km. Samt, den momentana eldkraften från en divisionseldstöt med BM-30 är i saftigaste laget och ska man dunka på mera än så är taktiska kärnvapen nästa steg.

Read the rest of this entry »

Filed under: Artilleri, ryska armén, Ryssland

SS-21-Scarab till Syd-Ossetien

Interfax meddelade igår att en bataljon utrustad med den taktiska kortdistansmissilen Totjka-Y/SS-21-Scarab kommer att placeras på en rysk bas i Syd-Ossetien.
Förutom Totjka-Y finns raketartilleri typ BM-30 Smerch i Syd-Ossetien sen tidigare. Totjka-Y har en räckvidd på 12 mil och BM-30 Smerch på 9 mil.

Interfax citerar vidare sin källa:

“Georgiens underrättelsetjänst är informerad om närvaron av raket-vapen i Syd-Ossetien med förmåga att effektivt parera varje aggression från Tblisis håll”

Read the rest of this entry »

Filed under: Artilleri, ryska armén, Ryssland

Björnligan från Engels!!

RIA Novosti meddelar att ryska försvarsministeriets presstjänst informerat att enheter ur ryska flygvapnets långdistansflyg patrullerat över Nordsjön. Uppdraget som tog 16 timmar involverade lufttankning.

RIA Novosti citerar försvarsministeriets officiella sagesman, överste Vladimir Drik:

“Under perioden 19 till 20 januari har två turbopropellerbombplan Tu-95MS, som lyft från flygbasen Engels, lyckosamt uppfyllt uppgifter enligt planen om luftrumspatrullering.”

Read the rest of this entry »

Filed under: Ryssland, VVS

Gratis hangarfartygsmördare!!

Ryssland har meddelat att man inte vill köpa den inkompletta raketkryssaren “Ukraina” (projekt 1164 Atlant) från Ukraina, enligt tidningen Veckans Argument. Den enda lösningen från Moskvas sida är att man erbjuder sig att bogsera bort kryssaren för noll rubel.
Read the rest of this entry »

Filed under: rysk teknologi, Ryssland, VMF

Nya tunga kustrobotbatterier!!

RIA Novosti meddelar att Svarta-havs-flottan erhöll sitt tredje tunga kustrobotbatteri i slutet av 2010. Kustrobotbatterierna är av den nya typen Bastion-P, dvs mobila avskjutningsramper utrustade med sjömålsrobot P-800 Onyks/Jakont. Ett batteri består av fyra mobila robotplattformar (Kamaz-43101 eller MZKT-7930), spaningsradarfordon (МBU K380P) samt stridsledningsfordon, fordon för jourpersonal plus eventuellt fordon (ТZМ К342P) med nästa omgång robotar och lite till.
Read the rest of this entry »

Filed under: rysk teknologi, Ryssland

Boktips: Rysslands nya armé!!

Under måndagen igår hölls en presskonferens för journalister i Moskva där en medlem av “Allmänna Rådet” vid Ryska Federationens Försvarsministerium, Ruslan Puchov (chef vid “Centret för analys av strategi och teknologi”) talade. Puchov meddelade enligt RIA Novosti :

“Ryska armén efter reformerna kommer att vara beredd att segra i varje militär konflikt på max två veckor.”

Denna dag presenterade “Centret för analys av strategi och teknologi” också boken “Rysslands nya armé” (redaktör Michail Barabanov, samt med förord av Puchov”).
Read the rest of this entry »

Filed under: rysk politik, ryska armén, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Slaget om Gävle 1997!! 2017??

Den ryska planen för styrkeuppbyggnad i Östersjöområdet fortsätter i oförminskad styrka trots eller tack vare finanskrisen. Det går att läsa om nya landstigningsövningar, bygge av landstigningsfartyg i stora och mindre storlekar, övningar med ryska fallskärmsförband, ny materiel till marininfanteriet med mera. Alltså, det pågår en förstärkning av rysk landstigningskapacitet. Tankarna går osökt till boken, Slaget om Gävle. Boken utgavs 1995 och är skriven under pseudonymen Tohl Andersson och beskriver ett ryskt anfall i området kring Gävle. Följande går att läsa på baksidan av boken:

“Slaget om Gävle skildrar en sammandrabbning mellan svenska och ryska stridskrafter i Gävletrakten under hösten 1997. En svensk brigadskyttebataljon och det lokala hemvärnet ställs mot det överraskande anfallet. Handlingen utspelar sig i ståvärnen, i skogarna, på bataljons- och kretsstaberna.

Bakgrunden är att en aggressiv nationalistisk regim kommer till makten i Ryssland. De baltiska staterna ockuperas under sommaren. En mängd människor försöker fly till Sverige. Efter skärmytslingar till sjöss, runt den flyktingvåg som uppstår, beslutar sig de ryska ledarna i raseri för att anfalla Sverige.

Pseudonymen Tohl Andersson skildrar initierat händelseförloppet. Slaget om Gävle är en spännande och realistisk skildring av något som kan hända i vår tid.

Filed under: rysk politik, rysk teknologi, Ryssland, VDV, VMF