Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Äntligen!!!

Ukrainas enda ubåt är nu nästan färdig efter viss REMONT hos ryska fartygskompaniets fabrik N13 tillhörande Svarta-Havs-flottan. Ubåten heter Zaporosje och byggdes i Leningrad i början av 1970-talet. Klassen kallas Foxtrot av NATO och är en stor oceangående dieselelektrisk ubåt. Zaporosje har varit på REMONT i fler år men nu är det snart dags efter utförda tester i hamnen i Sevastopol. I maj 2011 väntas gångtester till sjöss.

Samtidigt avvecklar Indien sina Foxtrot-ubåtar. Ryssland avvecklade sina sista Foxtrots mellan 1995 och 2000. Totalt byggdes 74 stycken. Ubåtar av typ Foxtrot( fyra stycken) deltog i “sjöspelet” i samband med Kuba-krisen/Karibiska-krisen 1962.

Filed under: rysk teknologi, Ryssland

One Response

  1. VÄS says:

    hörru “iljitj”, vad vill du av mitt land egentligen, din rasse?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: