Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Sovjetskij Mistral

Debatten om Mistral har mest handlat om att ett NATO-land säljer fartyg till den f.d. huvudfienden och att detta upprört känslorna hos balter, polacker och finnar (Sverige tycks sova som vanligt). Vidare har somliga sagt att Mistral inte utgör hot i Östersjön då de två fartyg som beställts ska till Nord-flottan respektive Stilla-Havs-flottan. Man väljer att ignorera två saker, dels att det är frågan om 2+2 fartyg, dels att Mistral är en fortsättning på det sovjetiska projektet 11780.

Under 1980-talet ansåg den sovjetiska flottledningen med Admiral Gorsjkov i täten att stora landstigningsfartyg av typ Ivan Rogov (projekt 1174) inte var nog. Projektering och design inleddes vilket resulterade i projekt 11780, ett inofficiellt namn för klassen var Ivan Tarava eftersom den delvis motsvarade den amerikanska Tarawa-klassen.

Ivan Tarava var tänkt att härbärgera 12-25 helikoptrar av typen Ka-25/Ka-29 samt fyra landstigningsfartyg ( fyra 1176 eller två 1206) i dockningskammaren ombord. Dessutom skulle flygdäcket även tåla landning med det ryska VTOL-planet Jak-38. Fartygsklassen var tänkt att fungera i två roller, dels som antiubåtsfartyg beväpnad med 25 stycken helikoptrar Ka-25 och dels i landstigningsvarianten beväpnad med 12 stycken attack-transport-helikoptrar Ka-29. Alltså, de två Mistral som skickas till Stilla-Havet och Ishavet kanske är ubåtsbekämpningsvarianten, medan de två övriga bli landstigningsfartyg i Östersjön/Svarta Havet!?

Ivan Tarava realiserades aldrig, men på konstruktionsbyrån Neva/Nevskij finns en modell av fartygstypen.

En intressant grej är att i samband med det tänkta bygget av Ivan Tarawa utbröt det s.k. stapelbäddskriget. Fartygen skulle byggas på varv vid Svarta Havet, men det fanns inte tillräckligt med resurser att bygga, då hangarfartyg projekt 1143.5 byggdes samtidigt. Problemet idag med att Ryssland köper Mistral är kanske att varvsresurserna inte räcker till för att fullgöra ryska flottans rustningsprogram enligt plan.

Filed under: rysk politik, rysk teknologi, Ryssland, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: