Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Slaget om Gävle 1997!! 2017??

Den ryska planen för styrkeuppbyggnad i Östersjöområdet fortsätter i oförminskad styrka trots eller tack vare finanskrisen. Det går att läsa om nya landstigningsövningar, bygge av landstigningsfartyg i stora och mindre storlekar, övningar med ryska fallskärmsförband, ny materiel till marininfanteriet med mera. Alltså, det pågår en förstärkning av rysk landstigningskapacitet. Tankarna går osökt till boken, Slaget om Gävle. Boken utgavs 1995 och är skriven under pseudonymen Tohl Andersson och beskriver ett ryskt anfall i området kring Gävle. Följande går att läsa på baksidan av boken:

“Slaget om Gävle skildrar en sammandrabbning mellan svenska och ryska stridskrafter i Gävletrakten under hösten 1997. En svensk brigadskyttebataljon och det lokala hemvärnet ställs mot det överraskande anfallet. Handlingen utspelar sig i ståvärnen, i skogarna, på bataljons- och kretsstaberna.

Bakgrunden är att en aggressiv nationalistisk regim kommer till makten i Ryssland. De baltiska staterna ockuperas under sommaren. En mängd människor försöker fly till Sverige. Efter skärmytslingar till sjöss, runt den flyktingvåg som uppstår, beslutar sig de ryska ledarna i raseri för att anfalla Sverige.

Pseudonymen Tohl Andersson skildrar initierat händelseförloppet. Slaget om Gävle är en spännande och realistisk skildring av något som kan hända i vår tid.

Filed under: rysk politik, rysk teknologi, Ryssland, VDV, VMF

One Response

  1. Johan J says:

    Om den boken getts ut idag så hade dock “En svensk brigadskyttebataljon och” fått strykas…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: