Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Stormakten antas vara….

“Stormakten antas vara en stat eller sammanslutning av stater med personella, materiella och ekonomiska resurser, som vida överstiger vårt lands.

Som grund för vår utbildning i fred skall ligga antagandet att ett angrepp mot oss genomförs av en stormakt.

Stormakten har sannolikt en jämbördig huvudmotståndare. Det är därför troligt att endast delar av Stormaktens resurser kan sättas in mot oss.”

Text före förordet ur boken “Handbok Stormakten Del 3” tryckt 1980. Hur ser läget ut idag med ett kraftigt upprustande Ryssland och ett alltmer ekonomiskt försvagat USA och ett EU där euron hänger och slänger?

Framförallt, hur ser läget ut 2015? Hur ser läget 2020? Vem/vilka kommer efter Putin och Medvedev?? Kommer ryska nationalister och ultra-nationalister att få mer och mer att säga till om ifall Ryssland råkar ut för en självmordsbombaroffensiv??

En hel del svenska politiker tycks vara på gränsen till senildemens, i Finland talar man klarspråk om vem som kommer att knacka på. I Finland bygger man en långsiktig försvarsvilja, i Sverige fortsätter rivningen av konkursboet Försvarsmakten AB.

Nedan ett exempel på film som görs av finska försvaret, något liknande görs inte i Sverige nått mera, eller??

Nedan kortfilmen (14 min) “Talvitaistelu-Vinterstrid”, delar ur fyra finska brigader medverkar. Ganska lång inledning med spaning, det finska motanfallet påbörjas ca 10 min in i filmen. Och den historiska referensen är solklar och kan inte missas, möjligen av ett antal senildementa svenska politiker.

Filed under: Försvarsmakten, rysk politik, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: