Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

GLONASS-K + Plesetsk

I lördags genomfördes en lyckad uppskjutning av en GPS-satellit typ GLONASS-K från kosmodromen Plesetsk (18 mil syd Arkangelsk). Enligt RIA Novosti utfördes skottet på lördagsmorgonen den 26 februari kl.06.07 (Moskva-tid).

Transportören var en raket typ Sojuz-2.16 och GPS-satelliten har kontakt med “Titovs huvudkontrollcenter för kosmisk test och styrning” i Moskvas län. Satelliten uppges fungera normalt.

I närheten av kosmodromen Plesetsk finns en liten stad med namnet Plesetsk. Men det är i den närliggande staden Mirnij som kosmodromens personal bor m.m.

En kul grej är att en finsk fjärrpatrull nådde fram till Plesetsk 1942, enligt boken “Med döden i hälarna-högkvarterets fjärrpatruller” av Erik Appel.

“Det var inte mer än på sin höjd fyra kilometer till fältet. Det var tomt, inga plan, kanske ett reservfält eller ännu inte taget i bruk … att Suokas patrull var de första och enda finländare, som gästspelat vid denna blivande ryska rymdstation”

Lyckad uppskjutning av satellit typ GLONASS-K (på ryska)

Filed under: rysk teknologi, ryska armén, Ryssland

56+10 luftförsvarssystem

RIA Novosti citerar idag Ryska Federationens förste vice försvarsminister Vladimir Popovkin som sagt att Ryssland till 2020 kommer att ha köpt 10 stycken luftförsvarssystem typ S-500.

“Från 2015 kommer tester av dessa system att påbörjas. I första hand kommer raketerna i dessa komplex att baseras på S-400. I enlighet med ombeväpningsprogrammet kommer upp till tio system typ S-500 att ha inköpts till 2020.”

Vice försvarsministern underströk att S-500 kommer att utgöra basen i Rysslands luft-rymd-försvar. Enligt ministern kommer antalet luftförsvarssystem typ S-400 att uppgå till 56.

Enligt ryska Wikipedias artikel om S-500 har S-400 och S-500 90% gemensamma komponenter. Den största skillnaden kommer att vara själva raketen och dess hastighet (för att klara av mål med hastighet upp till 7 km/s). Samt även räckvidden som kommer att vara 15-20 mil längre än S-400 d.v.s. 55-60 mil. S-500 planeras att gå i serieproduktion omkring 2015.

10 system S-500 kommer att inköpas till 2020 (på ryska)

Filed under: PVO, rysk teknologi, Ryssland, VVS

Storskalig luftlandsättningsövning

RIA Novosti meddelar att en officiell representant, överste Aleksander Tjerednik, från ryska försvarsministeriet under torsdagen informerat om en storskalig luftlandsättningsövning för VDV äger rum den 28 februari till 5 mars. Övningen benämns som storskalig kommando-stabs-övning med stridsskjutning. Övningen äger rum i två ryska län, Tula och Rjazan.

Enligt översten kommer 3500 soldater att delta plus 200 enheter teknik och staben för 106:e gardes-luftlandsättningsdivisionen samt 20 militära transportplan och attackplan. Enligt översten kommer övningens krigsspel att kulminera i en luftlandsättning av ett-tusen soldater samt 12 enheter av militär teknik från Iljushin-76:or.

Storskalig VDV-övning kommer att pågå i länen Tula och Rjazan (på ryska)

Filed under: Ryssland, VDV

Flygövning Transbajkal-2011!!

I veckan som gick genomfördes flygövningen Transbajkal-2011 i området Transbajkal. Övningsupplägget var att en okänd angripare var på väg att slå ut den militära flygbasen i Tjita genom ett attackföretag. Läget såg hopplöst ut och basen förberedde dels försvar och dels evakuering av civil personal. Dock, anlände oväntad hjälp från en av två flygbaser omkring Komsomolsk-na-Amur, Dzemgi flygbas. Det var moderniserade Su-27 SM som genom en två timmars flygning undsatte flygbasen i Tjita.

Den andra flygbasen nära Komsomolsk-na-Amur är Churba. Omkring Tjita finns bl.a. flygbas Tjita nordväst.

En kul grej med Komsomolsk -na-Amur är att där finns en stor flygplansfabrik som producerat och producerar Suchoj-plan bl.a. Su-27, Su-30, Su-33 och Su-35, samt även PAK-FA kopplas till fabriken, enligt ryska wikipedias artikel om staden..

Skeppsvarvet i Komsomolsk-na-Amur är det viktigaste i ryska fjärran östern och har byggt ett antal dieselelektriska ubåtar och atomubåtar, förutom civila grejer. Här finns en tabell på ryska över ubåtar byggda vid varvet sen 1976 bl.a. atomubåten K-152 som ska hyras ut till Indien på 10 år.

Flygövning Transbajkal-2011 (på ryska)

Filed under: rysk politik, rysk teknologi, Ryssland, VVS

Ryska och japanska Mistral !!!

Rolf K Nilsson informerar om en intressant artikel i Pravda på engelska, vars rubrik är “Är Ryssland kapabelt att försvara Kurilerna om Japan anfaller?”. Den ryska originalartikeln är från åttonde februari och kan hittas här (“Kan vi försvara Kurielrna från japanerna”).

Artikeln tar upp några intressanta militära spörsmål. För det första konstateras att den ryska division som finns i området har gammal materiel t.ex. gamla stridsvagnar typ T-55. För det andra konstateras att den ryska divisionen klarar av att hålla ut i max två-fyra dygn. För det tredje nämns bygget av japanska “Mistral”, Hyūga-class helicopter carriers. I artikeln benämns fartygen som lätta hangarfartyg eller universella desant-fartyg. Vidare irriterar sig artikeln över de stora japanska landstigningsfartyg som finns, fem stycken, samt även åtta mindre landstigningsfartyg.

Mot slutet av artikeln står följande:

“Inom överskådlig tid förbereder japanerna knappast ett militärt äventyr. Emellertid, det kan inte garanteras i framtiden. Särskilt om vi är i krigstillstånd med något tredje land och inte kan uppmärksamma fjärran östern på riktigt sätt.”

I den ryska artikeln nämns förstärkning i form av luftförsvarssystemet S-300 “Favorit”, RIA Novosti citerar högsta chefen för luft-rymd-försvaret general-löjtnant Valerij Ivanov apoprå överföring av S-400 “Triumf” till fjärran östern:

“Luftförsvarssystemet S-400 är ett försvarssystem, inte för anfall, systemet garanterar försvaret vid östra gränsen”

Tredje regemente S-400 till fjärran östern (på ryska)

Sist, en liten fundering. Om Sverige skulle “tänka ryskt” skulle Sverige alltså förstärka försvaret av Gotland och Öland med tanke på bygget av landstigningsfartyg typ Ivan Green samt Mistral. Eller??

Filed under: rysk politik, Ryssland

Redundans – Bulava och Sineva!!

RIA Novosti meddelar att en högt uppsatt källa inom försvarsministeriet sagt att parallellt med testskjutningarna av nya generationens ballistiska raket “Bulava” kommer övningsskjutningarna med raket RSM-54 “Sineva” att fortsätta. RIA Novosti citerar sin källa:

“De fortsätta övningsskjutningarna med RSM-54 “Sineva” bestäms av den nödvändiga graden av att upprätthålla behövd potential hos landets marina strategiska kärnvapenstyrka.”

Enligt källan fortgår förberedelserna för kommande försök av “Bulava”, vilka stoppas av det svåra väder- och is-läget i Vita-Havs-området. Men han uttryckte övertygelse om att “Bulava” kommer att accepteras i krigsmakten i slutet av 2011.

Ryska flottan fortsätter övningsskott med raketen “Sineva” (på ryska)

En kul grej med “Sineva” är att det också är namnet på en känd VDV-sång, ja “Sineva” är en böjd form av “blå”. Och VDV har ju som bekant ljusblåa baskrar. Och gruppen som framför sången heter just “Blå baskrar” och hade sitt första framträdande i Afghanistan 1985, på en soldatklubb avsedda för 350:e gardes-fallskärmsregementet.

Filed under: Kärnvapen, Ryssland, VDV

Luftlandsättningsövning – under strid!!

RIA Novosti meddelar att ytterligare en luftlandsättningsövning har genomförts av VDV, denna gång 106:e luftlandsättningsdivisionen med garnison i staden Tula, syd om Moskva. I länet Tula fälldes under fredagen fler än 600 soldater från tre Il-76 transportplan. RIA Novosti citerar en officiell representant från ryska försvarsministeriet, överste Aleksander Tjerednik:

“Luftlandsättningen av mer än 600 fallskärmssoldater i landningszon Chomjakovo utfördes i svåra väderförhållanden med temperatur under -25 grader och med en snötjocklek på uppemot en meter.”

Enligt översten inträdde soldaterna genast i strid efter luftlandsättningen och genom en serie skärmytslingar säkrades landningszonen. Efter uppfylld uppgift rörde sig soldaterna i samlad formation till återsamlingspunkten.

VDV-soldater fällda från Il-76 säkrade landningszon i Tula-området (på ryska samt två foton)

Filed under: PVO, Ryssland, Sverige, VVS

Systemtest av S-400!!

De nya enheterna av S-400 Triumf som kommer att gå i tjänst vid ett andra regemente i Moskva-området, staden Dmitrov, har genomgått systemtest på skjutfältet Kapostin-Jar i länet Astrakan. RIA Novosti meddelar att enligt ord från chefen för luftvärnstrupperna inom VVS Sergej Polov har vad gäller luftförsvaret alla givna mål träffats.

“Det var nödvändigt att prova färdigheterna för dessa enheter att träffa olika typer av mål på olika höjder. Det var ett absolut villkor, för att detta komplex ska träda i tjänst.”

Systemet i Dmitrov kommer att träda i tjänst i mars 2011.

Luftförsvarssystem typ S-400 träffade överljudsmål på skjutfältet Kapustin-Jar
(på ryska, dock finns ett filmklipp om testerna på 77 sekunder)

Filed under: PVO, Ryssland, VVS

S-300 till Leningrads län!!

Observationsplatsen uppmärksammar att ett andra luftvärnsregemente i Moskva-området erhållit “nya” luftförsvarssystemet S-400 Triumf. Ombeväpningen av regementena i Elektrostal och Dmitrij innebär enligt RIA Novosti att det deras tidigare utrustning, luftförsvarssystemet S-300 Favorit, ombaseras till Leningrads län (det var bara staden Leningrad som bytte namn till Sankt Petersburg, inte länet). S-300 kommer att placeras i nära Petersburg samt sovstaden Gatjina, några mil söder om Sankt Petersburg.

RIA Novosti citerar en överste i luftvärnstrupperna inom VVS, en viss Sergej Popov:

“Dessa militära enheter kommer att erhålla luftvärnsrobot-komplex S-300 Triumf.”

Enligt översten är S-300 systemen att betrakta som “färska”. S-300 är ett världens mer potenta system, enligt engelska Wikipedia, med spårning av minst 100 mål samtidigt med målföljning/bekämpning av 12 mål. Systemet ska dessutom vara lätt att underhålla. Räckvidden är 4-20 mil på vanliga aerodynamiska mål samt 5-40 km avseenden ballistiska robotar.

Rakte-vapnet i Petersburgs-området förstärks med S-300 Triumf

Filed under: PVO, Ryssland, VVS

Luftlandsättningsövning – säkra flygplats!!

En till luftlandsättningsövning har genomförts av styrkor inom VDV, nu med soldater ur luftlandsättningsdivisionen i Uljanovsk. RIA Novosti citerar en officiell representant för Ryska Federationens försvarsministerium, överste Aleksander Tjerednik:

“Fler än 600 fallskärmssoldater, tiotalet lastcontainers och flera stridsfordon luftlandsattes under en kommando-stabs-övning, som genomfördes i anslutning till 15-17 februari.”

Enligt översten genomfördes övningen under svåra väderförhållanden då det i i landningszonen bitvis fanns ett snödjup på upp till 80 centimeter. Syftet med övningen var att ta en flygplats och säkra denna för inkommande transportplan. Efter fullgörandet av denna första uppgift har förbandet bedrivit räd-verksamhet i motståndarens bakre områden.

En kul grej är att staden förut hette Simbirsk men p.g.a. en av stadens söner, Vladimir Iljitj Uljanov alias Lenin har staden döpts om till Uljanovsk.

Fler än 600 i övning “ta flygplats” i området Uljanovsk (på ryska, men tre foton finns)

Filed under: Ryssland, VDV