Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Gränsen !!

Då har en svensk spelfilm med krigstema från andra världskriget dykt upp “Gränsen”. Detta med svenska spelfilmer och andra världskriget är nästan som en singularitet(svart hål). Det är tragiskt att beröringsångesten med andra världskriget och krig överhuvudtaget har ett så stort grepp om Sveriges kulturella elit. Trots att svenskar och svensktalande medborgare i andra länder aktivt deltog i kriget, trots att tusentals fick evakueras från svenskområden i Nyland då den sovjetiska marinbasen i Hangö byggdes 1941, trots att många svenska sjömän omkom när handelsfartyg och malmfartyg sänktes, estlandsvenskarnas flykt över Östersjön med mera. Sveriges situation under andra världskriget har en hel del att berätta, men det tycks vara minerat område än idag 2011.

Det land i Norden som drabbats mest av konflikter har nuförtiden inga problem att göra filmer om detta. Finsk krigsfilm har i jämförelse med svensk dito exploderat under de senaste tio åren. T.ex. kan nämnas de finska filmerna “Gränsen 1918” (2007) och “Käsky” (2008) som tar upp händelser i samband med Finlands tillkomst som självständig nation omkring 1917/18.

En annan film av intresse är “Lupaus-Löftet” (2005) som beskriver tre finska kvinnors öden inom den finska lottakåren och deras möte med det brutala kriget. Sen finns de kändare filmerna “Tali-Ihantala” (2007) och “Framom främsta linjen” (2004). Och inte att förglömma filmen “Rukajärven Tie – Bakhåll” från 1999 och “Övergivna hus-Hylätyt talot, autiot pihat” från 2000. Övergivna hus handlar om den sovjetiska storoffensiven sommaren 1944 och det kaos som bryter ut i Karelen bland finska civila och soldater.

Lupaus – löftet (trailer)
Raja 1918 – Gränsen 1918 (trailer)
Käsky (trailer)

På You tube finns filmen “Raja 1918” utlagd med engelsk översättning, första avsnittet på 10 minuter här.

Filed under: Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: