Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Luftlandsättningsövning – under strid!!

RIA Novosti meddelar att ytterligare en luftlandsättningsövning har genomförts av VDV, denna gång 106:e luftlandsättningsdivisionen med garnison i staden Tula, syd om Moskva. I länet Tula fälldes under fredagen fler än 600 soldater från tre Il-76 transportplan. RIA Novosti citerar en officiell representant från ryska försvarsministeriet, överste Aleksander Tjerednik:

“Luftlandsättningen av mer än 600 fallskärmssoldater i landningszon Chomjakovo utfördes i svåra väderförhållanden med temperatur under -25 grader och med en snötjocklek på uppemot en meter.”

Enligt översten inträdde soldaterna genast i strid efter luftlandsättningen och genom en serie skärmytslingar säkrades landningszonen. Efter uppfylld uppgift rörde sig soldaterna i samlad formation till återsamlingspunkten.

VDV-soldater fällda från Il-76 säkrade landningszon i Tula-området (på ryska samt två foton)

Filed under: PVO, Ryssland, Sverige, VVS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: