Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Ryska och japanska Mistral !!!

Rolf K Nilsson informerar om en intressant artikel i Pravda på engelska, vars rubrik är “Är Ryssland kapabelt att försvara Kurilerna om Japan anfaller?”. Den ryska originalartikeln är från åttonde februari och kan hittas här (“Kan vi försvara Kurielrna från japanerna”).

Artikeln tar upp några intressanta militära spörsmål. För det första konstateras att den ryska division som finns i området har gammal materiel t.ex. gamla stridsvagnar typ T-55. För det andra konstateras att den ryska divisionen klarar av att hålla ut i max två-fyra dygn. För det tredje nämns bygget av japanska “Mistral”, Hyūga-class helicopter carriers. I artikeln benämns fartygen som lätta hangarfartyg eller universella desant-fartyg. Vidare irriterar sig artikeln över de stora japanska landstigningsfartyg som finns, fem stycken, samt även åtta mindre landstigningsfartyg.

Mot slutet av artikeln står följande:

“Inom överskådlig tid förbereder japanerna knappast ett militärt äventyr. Emellertid, det kan inte garanteras i framtiden. Särskilt om vi är i krigstillstånd med något tredje land och inte kan uppmärksamma fjärran östern på riktigt sätt.”

I den ryska artikeln nämns förstärkning i form av luftförsvarssystemet S-300 “Favorit”, RIA Novosti citerar högsta chefen för luft-rymd-försvaret general-löjtnant Valerij Ivanov apoprå överföring av S-400 “Triumf” till fjärran östern:

“Luftförsvarssystemet S-400 är ett försvarssystem, inte för anfall, systemet garanterar försvaret vid östra gränsen”

Tredje regemente S-400 till fjärran östern (på ryska)

Sist, en liten fundering. Om Sverige skulle “tänka ryskt” skulle Sverige alltså förstärka försvaret av Gotland och Öland med tanke på bygget av landstigningsfartyg typ Ivan Green samt Mistral. Eller??

Filed under: rysk politik, Ryssland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: