Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Nordflottan har avlutat storövning i Barents hav!!

RIA Novosti meddelar att enheter ur Nordflottan har genomfört en stor övning i Barents hav. Under övningen fullföljdes olika moment som artilleribeskjutning, röjning av minor, navigering, avvärjning av luftattack samt förintande av motståndarens ubåtar.

Fartyg som deltog var t.ex. stora ubåtsjagarna Admiral Levtjenko (klass Udaloj),Vice-admiral Kulakov (klass Udaloj) och Severomorsk (klass Udaloj). Den svåra raket-atomkryssaren Peter-den-Store (klass Kirov) deltog också samt fler mindre korvetter och ubåtar. Dessutom deltog enheter ur 279:e avdelta marinflygsregementet tillhörande Nordflottan i form av Su-33. Ytterligare luftfarkoster var anti-ubåtshelikopter typ Ka-27 samt flygplan Il-38.

Su-33 Flanker-D är fjärde generationens hangarfartygs-jaktplan, men dessa lyfte från flygfältet Severemorsk-3. Under en fingerad attack mot ryska flottenheter bekämpades inkommande flyg med bl.a.automatiska kanonkomplexet AK-630. Övrig artilleribeskjutning genomfördes med t.ex. AK-100 ombord på ubåtsjagarna. Förintandet av motståndarens ubåtar genomfördes medelst salvor från raketbombkomplex på ubåtsjagarna.

Notera att Vice-admiral Kulakov är en “Udaloj-improved” då fartyget genomgått REMO, som avslutades våren 2010. Moderniseringen utfördes på Norra Varvet i Sankt Petersburg. Det finns en fjärde ubåtsjagare typ Udaloj tillhörande Nordflottan, Admiral Charlamov, men den befinner sig i malpåse och planeras att genomgå modernisering, enligt ryska Wikipedia.

RIA har ett fotoreportage om övningen: Nordflottans stridsövning.

Filed under: Ryssland, VMF

Bataljonstaktisk luftlandsättningsövning för 106:e i Tula

VDV:s presstjänst med överste Aleksander Tjerednik i spetsen har meddelat till RIA Novosti att 30-31 mars genomförs bataljonstaktisk övning för 106:e i Tula. Överste Tjerednik citeras i artikeln “Övning i att luftlandsätta soldater och krigsmateriel pågår i Tula-området”:

“Omkring 400 soldater, tre fordon samt materiel kommer att luftlandsättas från flygplan tillhörande militära transportflyget i landningszonen “Chomjakovo” i länet Tula. Efter luftlandsättningen och tagande av det fientliga objektet i landningszonen kommer personalen att marchera 2 mil till övningsplatsen Slobodka, där stridsskjutning genomförs inom ramen för bataljons försvar. “

Artikeln avslutas med påpekandet att liknande bataljonstaktiska övningar för luftlandsättningstrupper och luftburna trupper inom VDV under denna period utförs på sex objekt tillhörande Ryska Federationen.

Enligt ryska Wikipedia finns större VDV-förband på minst åtta platser i Ryska Federationen, speciellt 7:e divisionen i Novorossijsk, 76:e divisionen i Pskov, 98:e divisonen i Ivanovo, 106:e divisionen i Tula. Till detta kommer t.ex. 31:a brigaden i Uljanovsk, 38:e och 45:e regementet i Moskva-län samt 11:e brigaden i Ulan-Ude. Dessutom ligger VDVs lärocenter i Omsk och Ischim (44:e övningsdivisionen).

Bilden till vänster är tagen från desantura.ru och visar soldater ur 106:e i attackläge under en övning.

Filed under: Ryssland, VDV

Kadetter från Östersjöflottan på övning i Japanska sjön

RIA Novosti meddelar att i lördags avslutades en flottövning med förenade enheter från Primorsk län tillhörande Stillhavsflottan, “Stillahavs-matroser genomförde lyckosamt övning i Japanska sjön”. Stillahavsflottans pressekreterare, Roman Martov, citeras med följande angående den avslutade övningen:

“Bland deltagarna i övningen i Peter-den-Store-bukten var stora anti-ubåtsjagare, snabba robotbåtar, kursanter från Östersjöflottans krigsskola, som genomgår praktik hos Stillhavsflottan. Under övningen tränades enskilda fartygs agerande och uppgifter som del av taktisk grupp.”

Övningen varade i tre dygn och involverade flera tiotals övningsmoment från raket- och artilleri-beskjutning på luft- och sjö-mål till värjning mot grupper av attackdykare. Anti-ubåtsjagarna, Admiral Tributs och Admiral Pantelejev, besköt även landmål. Anti-ubåtsjagarna är av typ Udaloy.

Artikeln slutar med följande citering från pressekreteraren:

” I april kommer Stillhavsflottans enheter i Primorskavdelningen … stridsövningar att märkbart öka intensiteten, ubåtar och grupper av robotbåtar kommer att gå till havs.”

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Nordflottan tappar raketkryssare typ 1164 Atlant

Lenta.Ru meddelar i artikeln “Raketkryssaren Marsalk Ustinov överförs till Stillhavsflottan” att Nordflottan avses bli av med raketkryssaren “Marsalk Ustinov”, projekt 1164 Atlant. Raketkryssaren genomgår halvtidsmodifiering och kommer under 2012 att gå till föreskriven flotta. Det finns tre exemplar av projekt 1164 i Ryska Federationens flottstyrkor, raketkryssaren Moskva, Svartahavsflottan, raketkryssaren Varjag (Viking), Stillhavsflottan, och Marsalk Ustinov (numera Stillhavsflottan).

Lenta.ru citerar en högt uppsatt källa inom Ryska Federationens flottstab:

“… Marsalk Ustinov är mer nödvändig i en så stor och svår krigsteater, som Stilla Havet”

Raketkryssare typ projekt 1164 är utrustade med sjömålsrobot P-500 Basalt eller P-1000 Vulkan. Kryssaren har även torpedbatterier, antiubåtsvapen, antiubåtshelikopter (Ka-27) samt två 13 cm kanoner i dubbellavettage m.m. Raketkryssaren Moskva deltog i de marina operationerna mot Georgien 2008. Den ursprungliga planen under Sovjettiden var att bygga 10 stycken av denna typ av kryssare. Dock blev bara tre färdiga som tillföll Ryssland och en ofärdig som tillföll Ukraina. Till och från pågår delikata förhandlingar om att överföra den ofärdiga kryssaren, vid namn Ukraina, till Ryssland.

Bilden ovan är tagen från sajten sidan Проект 1164 «Атлант» Slava class

Filed under: Ryssland, VMF

Rysk radarstation på Karelska näset

RIA Novosti har en intressant artikel om att första radarstationen med “hög fabriksberedskap” i meterbandet kommer att gå i skarp drift under 2011, “Radarstationen i Lechtusi i skarp drift 2011” (på ryska). Platsen för stationen är i närheten av bosättningen Lehtusi på Karelska näset, vilket meddelades av en officiell representant för Ryska Federationens Rymdtrupper, Aleksej Zolotuchin.

Zolotuchin citeras:

“Inom ramen för utveckling av förvarningssystem avseende raketanfall planeras under detta år att ställa upp i skarp jourdrift huvuddelen av radarstationen av hög fabriksberedskap i meterbandet i Lechtusi”

Zolotuchin tillade också att skapandet av en decimeterbandsradarn i Armavir fortsätter. Förutom detta påbörjas bygge av nya generationens radarstation (både meterband och decimeterband) i en rad olika regioner i Ryssland.

“Snart kommer förvarningssystem för raketanfall att vara uppfyllt av radarstationer, som byggs i Kaliningrads- och Irkutsks-län. Stationen i Kaliningrad genomför radarmätning fastän stationen inte är färdig. I länet Irkutsk genomförs ihopmontering av ytterligare en radarstation.”

Artikeln nämner ingen typ av radarstation och orden “hög fabriksberedskap” innebär att moduler kommer direkt från fabriken som monteras ihop på plats, på detta sätt kortas byggtiden. Orten anges som Lehtusi och är ett resultat av kollektivisering av tre ingermanländska byar på 1930-talet, nämligen Lehtusi, Lehtoinkylä samt Kyyrähaka. Anläggningen kan ses på Google Maps. Koordinaterna enligt Google är (60.275458343333,30.546016676667)

Observationsplatsen har artiklar om Voronezh-radarstationer i Östersjö-området
Ögon i skyn samt Voronezh-DM i Kaliningrad. Ryska wikipedia har också en artikel som identifierar stationen i Lechtusi som av typ Voronezh, Воронеж (радиолокационная станция).

I en annan artikel hos RIA “Ny station i Lechtusi: skydd mot raketanfall” (på ryska) anges att stationens resursbehov i drift och underhåll är 40% lägre än tidigare generations stationer, personalbehovet har också minskat. Elektroenergibehovet är tre gånger lägre än system Dnepr och sju gånger mindre än system Darjal. I artikeln framhålls flexibiliteten i station vad gäller upptäckt av interkontinentala robotar och även taktiska missiler. Modulkonceptet, “hög fabriksberedskap”, gör denna flexibilitet möjlig.

Filed under: rysk teknologi, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Östersjöflottan: tillförsel av stora landstigningsfartyg typ Ivan Gren?!

I en artikel, “Kommer att förstärkas”, i nätupplagan av Rossijskaja Gazeta (Ryska Tidningen) finns en intervju med chefen för Baltiska flottan (Östersjöflottan), vice-amiral Viktor Tjirkov. Det första som konstateras i intervjun är att alla rykten om reduceringar av Ryska flottan i Kaliningrad inte är korrekta. Ryska flottan kommer att förstärkas i Kaliningradområdet såväl som Petersburgsområdet.

På intervjufrågan angående den pågående omrustningen av Rysslands första flotta och om det tillkommer nya fartyg blev svaret följande:

“Man planerar att omrusta flottformationer samt fartygssystem. Till exempel att utrusta fartygen med precisionsbeväpning, tillföra flottan universella ytstridsfartyg av typen korvett, mindre universella fartyg klass korvett för bevakning av vattenområden, och samt stora och små landstigningsfartyg.

Till flottan tillfördes ifjol flera moderna fartyg, utrustade med nya vapen och tekniska system. Det var fregatten Jaroslav Mudrij, korvetten Stereguschtji, dieselubåten Sankt-Peterburg, i närtid inväntas korvetterna Sobrazitelnij och Bojkij avsedda för antibåts- och luftvärnsuppgifter. På lite längre sikt kommer Baltiska Flottan att erhålla flera korvetter av liknande typ som Stereguschtji, landstigningsfartyg och mindre fartyg. Fortsatt modernisering av innestående fartyg avseende nya kontroll- och vapen-system.”

Frågan om flottans markstyrkor får del av kakan blev svaret jakande. Här räknar Tjirkov upp massor t.ex. nya lastbilar, satellitkommunikation, nya pansarbilar, nya tankningsfordon, nya dragfordon för artilleri, bandkanoner/haubitsar med mera. Dock nämndes två intressantare saker som ny utrustnings för elektronisk krigföring samt NBC-skydd.

Ytterligare en intressant fråga som Tjirkov svarade på var övningsfrekvensen:

“Sannerligen, krigsövningarnas antal ökar för varje år. Under de senast fem åren har antalet övningar fördubblats. Under förra årets militära övningar deltog fler än 30 fartyg och 15 hjälpfartyg, flygplan och helikoptrar från marinflyget samt flottans kusttrupper. Allt som allt över 100 uppdrag till sjöss och 100 stridsövningar med en eller flera enheter.”

Observationsplatsen har fler sjyssta artiklar på ämnet landstigningsfartyg, stora som små.
I väntan på Mistral
stort landstigningsfartyg Ivan Gren.
mellanstort landstigningsfartyg
Litet landstigningsfartyg typ Dugong

Sen tidigare finns fyra stora landstigningsfartyg typ projekt 775 Ropucha i Östersjön. En Ropucha har kapacitet på 10 stridsvagnar plus 200 soldater eller 3 stridsvagnar + 3 lätta stridsvagnar + 5 MT-LB + 5 lastbilar + 313 soldater eller 500 ton gods.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Salpa-linjen 1940-44!!

För att försvara Finlands östgräns påbörjades bygget av Salpa-linjen 1940. Linjen gick från Ishavet till Finska viken, men tyngdpunkten låg mellan Finska viken och Saima sjösystem (där 90% av installationerna byggdes). Salpa-linjen var Finlands största byggprojekt och som mest sysselsattes 35.000 man och 2000 lottor (efter Vinterkriget deltog t.ex. svenska åkare i logistiken). Linjen bestod i sin krafts dagar av 728 varierende betongkonstruktioner (observationsbunkrar, ksp-nästen, flankbatterier etc), 254 betongskyddsrum för infanteriet, 3000 fältbefästningar i trä, miltals med skyttegravar, stridsvagnsgravar samt stridsvagnshinder.

Salpa-linjen var i en helt annan kategori än den s.k. Mannerheim-linjen, t.ex. har Salpa-linjen ett djup på vissa ställen upp upp till 20 km.

På den ryska sajten “Nordliga fästningar” finns fotoreportage från Salpa-linjen av idag, i områdena Virolahti, Miehikällä och Luumäki.

Mer info om Salpa-linjen som turistmål finns på Salpacentret/Salpakeskus, det går nämligen att vandra efter delar av linjen och rastplatser finns (inkluderat två bastur) med mera.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

19:e mars ubåtsvapnets dag

Idag den 19:e mars är det traditionsenligt ubåtsvapnets dag i Ryssland. Det var detta datum 1906 som ubåtar blev en självständig klass av stridsfartyg inom Ryska flottan. Den 19:e mars är dagen då imperator Nikolaj II:e via dekret beordrade tillförsel av ubåtsenheter till Baltiska flottan och dagen räknas som ryska ubåtsvapnets födelsedag. Den ryska marinbasen Libau/Liepaja blev plats för Rysslands första ubåtar.

Med anledning av 19:e mars samt att det var 105 år sen dess har det förekommit flera artiklar i rysk media angående ubåtar.

I artikeln Femte generationens atomubåtar plattform för både kryssningsrobotar och ballistiska robotar nämns att femte generationens ubåtar studeras/förarbetas inom nuvarande rustningsprogram som sträcker sig till 2020. Vladimir Popovkin citeras i artikeln:

“Grundarbetet i det nya atomubåts-konceptet utgår från ett gemensamt skrov både för attackubåtar och missilubåtar, därför utförs detta arbete av konstruktionsbyråerna Rubin och Malakit, som har specialiserat sig på strategiska ubåtar och attackubåtar.”

På tidningens ВЗГЛЯД:s hemsida finns en artikel med rubriken “Miljarder på ubåtar”. Underrubriken till artikeln är “Ryssland erkänner behovet av moderna ubåtar med motorer baserat på stängd cykel”. I artikeln framgår att Ryssland mer och mer sneglar på Stirling-motorer och den svenska ubåtsklassen Gotland. I artikeln värderas Sverige som ledande inom anaeroba maskinsystem som kan driva ubåtar i upp till 20 knop i u-läge.

En viss Igor Korotjenko, chef för ett center som sysslar med analys av handel, citeras:

“Ryssland var tidigare intresserad av att köpa licens för starka motorer med stängd cykel från Tyskland, men på senare tid har vårt intresse ändrats till den svenska teknologin.”

I ytterligare en artikel hos RIA Novosti finns följande “Ryssland utarbetar en principiellt ny undervattensubåt”. I artikeln står att läsa om en ubåt med en motor som har stängd kontur, ubåten ska agera i nära havszoner. En amiral på Ryska flottans huvudstab citeras:

“Det pågår arbete med dessa principiellt nya ubåtar med framdrivning av stängd typ, ubåtarna ska agera i kustnära zoner”

Bulava figurerar återigen i artikel hos RIA Novosti “Första skottet med Bulava under 2011 sker från Jurij Dolgoruki i juni”.

Ja, just det Ryssland projekterade och byggde ubåtar under rysk-japanska kriget baserat på erfarenheter av ubåten Delfin som tillfördes ryska flottan 1903. Under 1904-05 byggdes sex ubåtar av klass Kasatka.

Filed under: rysk teknologi, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

10 nya attackubåtar till 2020

RIA Novosti hänvisar till en högt uppsatt representant inom huvudstaben för Ryska Federations flotta som säger att fram till 2020 kommer upp till 10 atomdrivna attackubåtar av fjärde generationen, projekt 855 Jasenj (ask), att tillföras flottans ubåtsstyrkor. Under 2011 kommer första ubåten i serien, Severodvinsk, att upptas i flottans ubåtstyrkor. Ytterligare en ubåt, Kazanj, är under byggnad och i slutet av 2011 kommer en tredje ubåt av klassen att kölsträckas.

Representanten citeras:

“Det planeras att inom en period av tio år kommer vi att erhålla i storlek upp till tio flermåls-ubåtar av typen Severodvinsk”

RIA Novosti meddelar att ubåtar av denna typ kommer att kunna avfyra praktiskt taget alla bevingade raketer(kryssningsrobotar) från Onyks till Kaliber.

Samtidigt sker byggnation och tillförsel av atomdrivna missilubåtar typ Borei.

Ryska flottan erhåller till 2020 tio APL typ Jasenj
(på ryska, men ett filmklipp finns tillgängligt)

Filed under: Ryssland, VMF

Ryska armén 109 brigader 2020

Gyllenhaal tipsar om en artikel på NRK, “Vil ha «Polar Spetsnaz» ved grensa”, som talar om en ökning av antalet ryska brigader från dagens 70 till 109. Vad NRK inte nämner är att generalöverste Aleksander Postnikov är huvudkommendören för Ryska Federationens landsstyrkor och det är i landsstyrkorna som ökningen av antalet brigader kommer att ske, enligt artikel hos t.ex. RIA Novosti, “I landsstyrkorna inträder till 2020 47 formeringar i ny konfiguration” (på ryska).

Det var i tisdags som huvudkommendören för landsstyrkorna meddelade att till 2020 planeras formering av 47 militära enheter i ny konfiguration. Omdaningen av landsstyrkorna kommer att ske inom ramen för den storskaliga militära reformen. Slutmålet med planeringen kommer att vara 109 brigader 2020.

RIA novosti citerar generalöverste Postnikov:

“Antalet brigader i ny konfiguration kommer att bli 42, alla militära formeringar i ny konfiguration blir 47, detta inkluderat militära baser utomlands, som kommer att byggas efter liknande principer”

Huvudkommendören Postnikov sa också att landsstyrkorna kommer att bestå av tre typer av brigader: tunga brigader, medeltunga brigader och lätta brigader. Postnikov citeras apropå tunga brigader:

“..svåra brigader kommer att utrustas med svåra bandgående plattformar utrustade med svåra vapen.”

Ryska Federationens väpnade styrkor är uppdelade i landsstyrkorna, luftstridskrafterna samt flottan och dess marininfanteri och marinflyg, vid sidan av detta kommer tillkommer luftlandsättningstrupperna (VDV), strategiska raket-trupperna (RVSN) samt rymdstridskrafterna.

Det ska alltså understrykas att 109 brigader avser ryska landsstyrkorna och att antalet marininfanteribrigader och luftlandsättningsbrigader inte räknas in. Dessutom inte förglömma Ryska Federationens inrikesministerium (MVD) som har både helikoptrar (Mi-8, Mi-24), transportflyg (bl.a. Il-76) samt förband som karakteriseras som lätt motoriserat infanteri. Inrikestrupperna har en numerär på omkring 200.000 man i Ryska Federationen.

Filed under: ryska armén, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige