Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Fällning av tre BMD på 18 sekunder.

Den pågående storskaliga kommando-stabsövningen för VDV som pågår i Rjazan fokuserar bl.a. på ilastning av stridsfordon typ BMD i Il-76:or. Enligt en av cheferna i övningsledningen, Anatolij Chlebnikov, kommer ilastning och fällning att ske under maksimalt stridsliknande förhållanden.
Chlebnikov citeras av RIA Novosti:

“Personalen arbetar med tekniken som precis före strid: spänner drivband, lastbalanserar stridsfordonet, spänner vajrar. Det är viktigt för soldaterna att visa inte bara rätt hanteringa av BMD-fordonen utan också att hålla sig inom givna tidsramar: stridsfordonen måste ilastas i transportplanet på en timme.”

“Att ilasta militär teknik är en arbetsintensiv process. Säkerhet och framgång i själva fällningen hänger på ett korrekt och koordinerat ilastningsarbete.”

Enligt Chlebnikov lastas tre BMD-fordon i varje Il-76, varje BMD kan väga upp till 14 ton, från transportplanet ska alla tre fordon fällas på 18 sekunder. Fällning av fordon (från fyra Il-76:or) kommer att ske den tredje mars, VDV-övningen involverar 3500 militärer, 200 enheter av teknik, 20 transport- och attack-plan.

Förberedelse för fällning av BMD
(på ryska, men en video finns att spela upp)

Filed under: Ryssland, VDV, VVS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: