Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Sissit x 2

Två kul sökträffar på ordet “sissit” (plural av sissi-jägarsoldat) på You Tube är dels en utmärkt finsk kortfilm om ett eldöverfall och dels ett utdrag ur en finsk krigsfilm från 1963 (en sekvens som visar en stormning av ett ryskt motståndsnäste). Filmen Sissit har sin grund i ett romanmanuskript som 1964 publicerades som “Sissiluutnantti” (Sissi-löjtnanten). Boken kom att heta Fjärrpatrull i Sverige och författaren var Paavo Rintala.

Sissit-eldöverfall
Sissit (1963)

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: