Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Ryska armén 109 brigader 2020

Gyllenhaal tipsar om en artikel på NRK, “Vil ha «Polar Spetsnaz» ved grensa”, som talar om en ökning av antalet ryska brigader från dagens 70 till 109. Vad NRK inte nämner är att generalöverste Aleksander Postnikov är huvudkommendören för Ryska Federationens landsstyrkor och det är i landsstyrkorna som ökningen av antalet brigader kommer att ske, enligt artikel hos t.ex. RIA Novosti, “I landsstyrkorna inträder till 2020 47 formeringar i ny konfiguration” (på ryska).

Det var i tisdags som huvudkommendören för landsstyrkorna meddelade att till 2020 planeras formering av 47 militära enheter i ny konfiguration. Omdaningen av landsstyrkorna kommer att ske inom ramen för den storskaliga militära reformen. Slutmålet med planeringen kommer att vara 109 brigader 2020.

RIA novosti citerar generalöverste Postnikov:

“Antalet brigader i ny konfiguration kommer att bli 42, alla militära formeringar i ny konfiguration blir 47, detta inkluderat militära baser utomlands, som kommer att byggas efter liknande principer”

Huvudkommendören Postnikov sa också att landsstyrkorna kommer att bestå av tre typer av brigader: tunga brigader, medeltunga brigader och lätta brigader. Postnikov citeras apropå tunga brigader:

“..svåra brigader kommer att utrustas med svåra bandgående plattformar utrustade med svåra vapen.”

Ryska Federationens väpnade styrkor är uppdelade i landsstyrkorna, luftstridskrafterna samt flottan och dess marininfanteri och marinflyg, vid sidan av detta kommer tillkommer luftlandsättningstrupperna (VDV), strategiska raket-trupperna (RVSN) samt rymdstridskrafterna.

Det ska alltså understrykas att 109 brigader avser ryska landsstyrkorna och att antalet marininfanteribrigader och luftlandsättningsbrigader inte räknas in. Dessutom inte förglömma Ryska Federationens inrikesministerium (MVD) som har både helikoptrar (Mi-8, Mi-24), transportflyg (bl.a. Il-76) samt förband som karakteriseras som lätt motoriserat infanteri. Inrikestrupperna har en numerär på omkring 200.000 man i Ryska Federationen.

Filed under: ryska armén, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: