Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Salpa-linjen 1940-44!!

För att försvara Finlands östgräns påbörjades bygget av Salpa-linjen 1940. Linjen gick från Ishavet till Finska viken, men tyngdpunkten låg mellan Finska viken och Saima sjösystem (där 90% av installationerna byggdes). Salpa-linjen var Finlands största byggprojekt och som mest sysselsattes 35.000 man och 2000 lottor (efter Vinterkriget deltog t.ex. svenska åkare i logistiken). Linjen bestod i sin krafts dagar av 728 varierende betongkonstruktioner (observationsbunkrar, ksp-nästen, flankbatterier etc), 254 betongskyddsrum för infanteriet, 3000 fältbefästningar i trä, miltals med skyttegravar, stridsvagnsgravar samt stridsvagnshinder.

Salpa-linjen var i en helt annan kategori än den s.k. Mannerheim-linjen, t.ex. har Salpa-linjen ett djup på vissa ställen upp upp till 20 km.

På den ryska sajten “Nordliga fästningar” finns fotoreportage från Salpa-linjen av idag, i områdena Virolahti, Miehikällä och Luumäki.

Mer info om Salpa-linjen som turistmål finns på Salpacentret/Salpakeskus, det går nämligen att vandra efter delar av linjen och rastplatser finns (inkluderat två bastur) med mera.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: