Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Östersjöflottan: tillförsel av stora landstigningsfartyg typ Ivan Gren?!

I en artikel, “Kommer att förstärkas”, i nätupplagan av Rossijskaja Gazeta (Ryska Tidningen) finns en intervju med chefen för Baltiska flottan (Östersjöflottan), vice-amiral Viktor Tjirkov. Det första som konstateras i intervjun är att alla rykten om reduceringar av Ryska flottan i Kaliningrad inte är korrekta. Ryska flottan kommer att förstärkas i Kaliningradområdet såväl som Petersburgsområdet.

På intervjufrågan angående den pågående omrustningen av Rysslands första flotta och om det tillkommer nya fartyg blev svaret följande:

“Man planerar att omrusta flottformationer samt fartygssystem. Till exempel att utrusta fartygen med precisionsbeväpning, tillföra flottan universella ytstridsfartyg av typen korvett, mindre universella fartyg klass korvett för bevakning av vattenområden, och samt stora och små landstigningsfartyg.

Till flottan tillfördes ifjol flera moderna fartyg, utrustade med nya vapen och tekniska system. Det var fregatten Jaroslav Mudrij, korvetten Stereguschtji, dieselubåten Sankt-Peterburg, i närtid inväntas korvetterna Sobrazitelnij och Bojkij avsedda för antibåts- och luftvärnsuppgifter. På lite längre sikt kommer Baltiska Flottan att erhålla flera korvetter av liknande typ som Stereguschtji, landstigningsfartyg och mindre fartyg. Fortsatt modernisering av innestående fartyg avseende nya kontroll- och vapen-system.”

Frågan om flottans markstyrkor får del av kakan blev svaret jakande. Här räknar Tjirkov upp massor t.ex. nya lastbilar, satellitkommunikation, nya pansarbilar, nya tankningsfordon, nya dragfordon för artilleri, bandkanoner/haubitsar med mera. Dock nämndes två intressantare saker som ny utrustnings för elektronisk krigföring samt NBC-skydd.

Ytterligare en intressant fråga som Tjirkov svarade på var övningsfrekvensen:

“Sannerligen, krigsövningarnas antal ökar för varje år. Under de senast fem åren har antalet övningar fördubblats. Under förra årets militära övningar deltog fler än 30 fartyg och 15 hjälpfartyg, flygplan och helikoptrar från marinflyget samt flottans kusttrupper. Allt som allt över 100 uppdrag till sjöss och 100 stridsövningar med en eller flera enheter.”

Observationsplatsen har fler sjyssta artiklar på ämnet landstigningsfartyg, stora som små.
I väntan på Mistral
stort landstigningsfartyg Ivan Gren.
mellanstort landstigningsfartyg
Litet landstigningsfartyg typ Dugong

Sen tidigare finns fyra stora landstigningsfartyg typ projekt 775 Ropucha i Östersjön. En Ropucha har kapacitet på 10 stridsvagnar plus 200 soldater eller 3 stridsvagnar + 3 lätta stridsvagnar + 5 MT-LB + 5 lastbilar + 313 soldater eller 500 ton gods.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: