Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Nordflottan har avlutat storövning i Barents hav!!

RIA Novosti meddelar att enheter ur Nordflottan har genomfört en stor övning i Barents hav. Under övningen fullföljdes olika moment som artilleribeskjutning, röjning av minor, navigering, avvärjning av luftattack samt förintande av motståndarens ubåtar.

Fartyg som deltog var t.ex. stora ubåtsjagarna Admiral Levtjenko (klass Udaloj),Vice-admiral Kulakov (klass Udaloj) och Severomorsk (klass Udaloj). Den svåra raket-atomkryssaren Peter-den-Store (klass Kirov) deltog också samt fler mindre korvetter och ubåtar. Dessutom deltog enheter ur 279:e avdelta marinflygsregementet tillhörande Nordflottan i form av Su-33. Ytterligare luftfarkoster var anti-ubåtshelikopter typ Ka-27 samt flygplan Il-38.

Su-33 Flanker-D är fjärde generationens hangarfartygs-jaktplan, men dessa lyfte från flygfältet Severemorsk-3. Under en fingerad attack mot ryska flottenheter bekämpades inkommande flyg med bl.a.automatiska kanonkomplexet AK-630. Övrig artilleribeskjutning genomfördes med t.ex. AK-100 ombord på ubåtsjagarna. Förintandet av motståndarens ubåtar genomfördes medelst salvor från raketbombkomplex på ubåtsjagarna.

Notera att Vice-admiral Kulakov är en “Udaloj-improved” då fartyget genomgått REMO, som avslutades våren 2010. Moderniseringen utfördes på Norra Varvet i Sankt Petersburg. Det finns en fjärde ubåtsjagare typ Udaloj tillhörande Nordflottan, Admiral Charlamov, men den befinner sig i malpåse och planeras att genomgå modernisering, enligt ryska Wikipedia.

RIA har ett fotoreportage om övningen: Nordflottans stridsövning.

Filed under: Ryssland, VMF

One Response

  1. Max says:

    Fantastiskt bra fotografier från övningen:

    http://onepamop.livejournal.com/814441.html

    Av bilderna framgår att man i ryska flottan har katter ombord på fartygen –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: