Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Övning: ubåtsattack mot landstigningsfartyg!!

Under torsdagen avslutade Stillhavsflottan övningarna som påbörjades i månadsskiftet mars-april. Det avslutande momentet genomfördes i Amurbukten, i nordvästliga delen av Peter-den-Store-bukten. Österut begränsas Amurbukten av Muravjev-Amur-halvön, på vars sydliga del Vladivostok är beläget.

Övningen avslutades lyckosamt då antiubåtsjagare och marinflyg lokaliserade och förintade en fiendeubåt. Övningsupplägget var att den diesel-elektriska fiendeubåten Warschavjanka förhindrade en landstigningsoperation involverande marininfanteriet och desantfartyg. Landstigningsfartygen attackerades plötsligt av ubåten, som efter avslutat värv försvann i okänd riktning. Ubåten spårades med hjälp av radioelektronisk apparatur samt fällning av hydroakustiska bojar från marinflygets Il-38:or. Så fort ubåtsfartygen erhållit bäring på ubåten attackerades den med torpeder och anti-ubåtsraketer. Allt enligt följande artikel hos RIA Novosti, Stillhavsflotteövning avslutades med förintande av ubåt.

En kul grej med Amur-bukten är att vattendjupet är omkring 20 meter, dessutom finns ett antal stora öar och diverse grund.

En till kul grej är att förra månaden hade Stillhavsflottan praktikanter från en marin skola i Östersjö-området, praktikanterna kanske rent av är kvar?

Filed under: Ryssland, VMF

2 Responses

  1. Nik says:

    “En kul grej med Amur-bukten är att vattendjupet är omkring 20 meter, dessutom finns ett antal stora öar och diverse grund.

    En till kul grej är att förra månaden hade Stillhavsflottan praktikanter från en marin skola i Östersjö-området, praktikanterna kanske rent av är kvar?”

    Är det något du försöker antyda, eller?

    😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: