Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

I svenska vatten, del2!!

Apropå den sjunkna ubåten som det spekulerades en del om i vintras, har Pravda.ru en kortare artikel, “På Östersjöns botten har man funnit en sjunken ubåt”, daterad tredje mars 2011. Det som är kul med artikeln är att dels meddelas om svenska försvarsmakten ointresse för ubåten och dels nämns att experter anser att ubåten sjunkit under bogsering eller av tekniskt fel (inte vapeninsats). Vidare citeras Bengt Gustafssons åsikter om sjunken polsk ubåt (minor nämns), samt artikeln avslutas med att nämna den minsprängda sovjetiska ubåten S-2.

“…en representant för Sveriges marindepartementet Bo Rask har deklarerat att militären inte kommer att vidta undersökningsåtgärder.”

Bo Rask citeras:

“Ubåten har inte sjunkit på grund av(genomförande) av någon vapeninsats, detta kan konstateras av de foton vi har sett.”

Pravda.ru skriver vidare:

“Samtidigt anser amiralen i avsked Bengt Gustafsson att fyndet kanske kan vara av intresse för undersökning. Efter hans antagande var ubåten polsk och sjönk 1980 av svenska sjöminor”.

Artikeln slutar med följande stycke:

“Kom ihåg, att i juli 2009 en grupp svensk-finska dykare upptäckte den sjunkna sovjetisk ubåten S-2, som förstördes av en mina 2 januari 1940 i Ålands hav (Östersjöns södra del av Bottenviken). Och efter några månader i området kring Gotland på ett djup av 100 meter har man funnit platsen för en sjunken rysk ubåt från perioden första världskriget”

.

Lite kort om S-2, Ubåten S-2 var under färd upp till Bottenviken i början januari 1940 men gick på en finsk mina i Ålands hav och sjönk med manskap och allt. Under vinterkriget skulle finska hamnar blockeras och sovjetiska ubåtar skickades upp i Bottenviken. T.ex. den femte januari 1940 attackerades det svensk lastfartyget S/S Fenris i Bottenviken, nära dagens farled Umeå-Vasa. S/S Fenris sänktes medelst granateld av den sovjetiska ubåten SC-311. Den 29:e december 1939 sänkte SC-311 det finska fartyget Wilpas, också medelst granateld. SC-311 bekämpades av finska patrullbåtar under 1942 i anslutning till Gäddragsfjärden i Finska viken, endast en besättningsman överlevde. Ironiskt att att en ubåt av klass Sjtjuka (Gädda) bekämpas i anslutning till Gäddragsfjärden.

En kort reflexion, Wilpas var tillsammans med kustatankern Sigrid på väg till Vasa, när de attackerades av SC-311 inte långt från fyren Norrskär i Österbottens skärgård. Fenris befann sig inte lång från fyren Sydvästbrotten.

Försvaret ändrar sig om den sjunkna ubåten, artikel hos SR daterad 3:e mars 2011.

Sjunken ubåt hittad söder om Gotland, artikel hos Försvarsmakten daterad 3 mars 2011..

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: