Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Flygbasmördare!!!

Uppgifterna på finska yle.fi om det ryska robotsystemet Iskander med en räckvidd på 750 kilometer är ingen kul info: Gyllenhaals lästips och Cornucopia.

Ryska Iskander är ett kortdistansrobotsystem, Iskander-E har en räckvidd på 280 km och Iskander-M på 400 km. Gränsen 400 km är satt efter INF-avtalet som ingicks mellan Sovjetunionen och USA 1991 om att avskaffa medeldistansrobotar (räckvidd 500-5500 km), 2007 meddelade Ryssland att INF-avtalet inte längre tjänar ryska intressen (mot bakgrund av planerna för ett anti-robot-system i Polen/Tjeckien).

I det ljuset kan man notera att både Iskander-E/M kan ta en stridsspets på 480 kg, en reducerad stridsspets till säg 200 kg ger en ökad räckvidd. Detta är redan en realitet för Iskander-systemet som har flera olika stridsspetsar som t.ex. fuel-air-explosive (termobarisk stridsspets), bunkerknäckare (seismisk stridsspets), kasett med 54 substridsdelar med RSV osv.

Vidare, har man inte bara utvecklat olika stridsspetsar utan också tittat på olika typer av “raketer” för Iskander-systemet. Ett viktigt försök gjordes 2007 på skjutfältet Kapustin-Jar, i länet Astrakan. Den 29:e maj 2007 genomfördes ett test där en mobil avfyrningsramp typ Iskander avfyrade en kryssningsrobot (på ryska kryljatij raket, betecknas K). Engelska Wikipedia nämner Iskander-K, utrustad med en kryssningsrobot typ R-500 med en räckvidd på upp till 2000 km. Med en kryssningsmissil som når 200 mil täcker man stora delar av skandinaviska halvön.

Vid testet den 29:e maj 2007 närvarade Ryska Federationens vice premiärminister Sergej Ivanov, han citeras flera gånger i artikeln “Man har gett rysk militär “fria händer” avseende “Iskander””:

“I skapandet av nya operativa taktiska komplex för armén gäller huvudprincipen – hög precision, men även variation på typ av raket: alltså inte bara klassiska ballistiska raketer…vi vill titta på möjligheten att använda kryssningsmissiler på dessa mobila plattformar.”

I artikeln nämns tänkbara mål för Iskander-systemet som förintandet av flyg på flygbaser, ledningscentraler (även underjordiska), långskjutande artilleri, luftförsvarssystem.

Ytterligare en artikel om testet med kryssningsroboten R-500 från 29 maj 2007, “Ryssland testade lyckosamt ny kryssningsmissil typ R-500”

Filed under: ryska armén, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

One Response

  1. Cornucopia says:

    Intressant. Tack.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: