Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Sammansatta arktiska styrkor!?!

Gyllenhaal nämner i sitt inlägg “Arktisk brigad redan i år” att luftburna trupper kommer att ingå. ITAR-TASS och RIA Novosti refererar från en presskonferens med kommendören för VDV, general-löjtnant Vladimir Sjamanov (han har återkommit efter trafikolyckan i höstas).

I artikeln “Delar av VDV kan komma att uppfylla uppgifter om att skydda Rysslands arktiska kontinentalsockel” skriver ITAR-TASS att generallöjtnant Sjamanov meddelat följande:

“Delar av VDV tillsammans med formeringar från armén och flottan kan komma att uppfylla uppgifter som skydd av ryska kontinentalsockeln i den arktiska zonen. Ett motsvarande förslag kommer att föreläggas generalstaben för de Ryska Federationens väpnade styrkor.”

Vladimir Sjamanov förklarade följande:

“Generalstaben rekommenderar att ett sådant arbete påbörjas. Min uppgift tillsammans med ställföreträdande chef för VDV general-major Aleksander Lentsov är att utarbeta möjliga varianter på VDV:s deltagande i genomförandet av gemensamma uppgifter tillsammans med armén och flottan.”

“Med detta som mål…vid ett möte mellan operativa VDV-chefer i förra veckan i Rjazan hade vi bjudit in officerare från flottans marininfanteribrigad och från tre av militärområdets armé-desant-storm-brigader.”

ITAR-TASS frågade Valdimir Sjamanov om möjligheten om bildandet av en sammansatt gruppering med delar från VDV, armén och flottan för insatser i det arktiska området. Svaret enligt ITAR-TASs blev: “det är fullt möjligt…men allt är på diskussionsstadiet.”

Så en arktisk stridsgruppering kan komma att innehålla marininfanteri samt luftlandsättningstrupper (VDV) samt luftburna trupper (från armén).

Både artikeln hos RIA Novosti och ITAR-TASS slutar med ett par korta rader om info rörande Kurilerna. General-löjtnanten meddelade att VDV inte kommer att förstärka den militära närvaron på ögruppen Kurilerna.

RIA Novostis artikel heter “I de väpnade styrkornas arktiska gruppering kan delar av VDV ingå, deklarerade Sjamanov”.

Summa summarum kan man notera att det i dokumentet “Grunden för Ryska Federationens politik i Arktis till 2020 och på längre sikt” står att läsa under kapitel III (huvudmål och strategiska prioriteter…) punk B att:

“…stödja en godartad operativ förmåga i den arktiska zonen avseende Ryska Federationens väpnade styrkor, inkluderande upprätthållandet av nödvändig militär potential avseende gruppering (krafter) för generella uppgifter, andra trupper, truppformeringar och andra organ…”

Filed under: arktisk brigad, Ryssland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: