Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Landstigningsfärdigheter för svarta baskrar!!

RIA Novosti meddelade i lördags att Stilla-havs-flottans marininfanteribrigad genomför övning i att framföra stridsfordon i vatten, “Marininfanteriet påbörjar övning….”.

En medierepresentant från Stilla-havs-flottan citeras:

“Svarta baskrarnas träning i framförandet av simmande stridsfordon i akvadromen sker inom ramen för kommande sommarövningar. Ansvarig för de praktiska uppgifterna är ställföreträdande chef för en av marininfanteriets desant-stormbataljoner, Denis Buchanovskij”

Enligt Buchanovskij övervakas framförandet av simmande stridsfordon av soldater från svarta baskrarnas egna spanings-dyk-avdelningar. Spaningsdykarna är redo att ingripa i kritiska situationer och komma till sina unga kamraters hjälp.

Flottans medierepresentant citeras:

“I akvadromen och på land förbättrar stridsfordonens besättning sin förmåga att köra och tränar sig i olika simmningstekniker samt att hjälpa varandra i svåra situationer. Vidare, erhåller förarna erfarenhet av att den begränsande simförmågan samt att överkomma hinder vid övergång till strand.”

“Under hela perioden av marininfanteriets sommarövningar deltar i praktiska övningar mer än ettusen beväringar och flera tiotals stridsfordon samt landstigningsfartyg”.

Chefen för avdelta marininfanteribrigaden överste Igor Bushmin påstår enligt RIA Novosti att övningarna kommer att ligga till grund för bataljonstaktiska övningar på desantövningsfältet på halvön Klerk i början av juli.

Bilder från den aktuella övningen finns på nyhetssajten vestiregion.ru

Övningsfältet på halvön Klerk, fotoreportage (primamedia.ru) från landstigningsövningen Stabilitet-2008.

Filed under: Ryssland, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: