Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Ubåtsfolket tar över ?!!

Ryska medier har meddelat att ny chef för Nordflottan är vice-amiral Vladimir Ivanovitj Koroljov, han ersätter amiral Nikolaj Michajlovitj Maksimov. Amiral Maksimovs nya tjänst är som stabschef och förste ställföreträdare för chefen Västra militärområdet. Tjänstgörande chef Nordflottan mellan chefsbytet har varit konteramiral Volosjinskij (mars-juni 2011). Koroljov har befriats från sin tidigare tjänst som chef Svarta-havs-flottan (som han påbörjade juli 2010).

Vladimir Ivanovitj Koroljov såg världens ljus 1955 och studerade på Frunzes högre krigsmarina läroverk (1972-77), genomgått högre specialkurser för marinofficerare (1986-87), Amiral Kuznetsovs krigsmarina akademi in absentia. Hursomhelst har Koroljov tjänstgjort i elektronavigationsgruppen på ubåt K-467, starpom på ubåt K-488, chef på ubåt K-387, ställföreträdande chef för 24:e ubåtsdivisionen (1993-96)…chef för 24:e ubåtsdivisionen och “pièce de résistance” chef för 12:e ubåtseskadern(Nordflottan), ställföreträdande chef Nordflottan (2007-09), stabschef Nordflottan(2009-10).

Nikolaj Michajlovitj Maksimov kom till världen 1956. Studerat på Leningrads krigsmarina läroverk(1973), Högre krigsmarina läroverket för ubåtsfärder (1978), högre special-officerskurs för flottan(1986), Amiral Kusntezovs krigsmarina akademi (1995), Generalstabens krigsakademi (2000). Maksimov började sin ubåtstjänstgöring i raket-avdelningen samt styravdelningen, pom och starpom och senare chef för undervattenskryssare…senare chef för Nordflottans 3:e ubåtsflottilj och senare Nordflottans 12:e ubåtseskadern, samt ställföreträdande chef Nordflottan 2005-2007, chef Nordflottan 2007-2011.

En kul grej är att 12:e ubåtsdivisionen i Nordflottan är Rysslands mest slagkraftiga, 2009 fanns där sex “Delfiner” med total 96 ballistiska kärnvapenmissiler med totalt 384 kärnstridsspetsar (63% av alla marina strategiska kärnvapen). Det kan finnas flera Tajfoon-ubåtar (projekt 941) i 12:e divisionen men dessa har problem då de sen 2004 saknade sina kärnvapenmissiler typ R-39. Beslut om avveckling eller modernisering kvarstår för TK-17 Arkangelsk och TK-20 Severstal (TK-208 Dmitrij Donskoj används som testbädd för Bulava). Flera Delfinubåtar har modifierats för nya kärnvapenmissiler typ Sineva (R-29).

En kul grej till är att vikarierande chef för Nordflottan mars-juni 2011 har också varit chef för 12:e ubåtseskadern, konteramiral Andrej Volosjinskij. Dessutom har han en yngre bror Michail som tjänstgjort/chefat ombord på TK-20 Severstal.

Källor: Argumenti ifakti, Koroljov på wikipdia, Kommersant, Maksimov på wikipedia,

Filed under: Kärnvapen, Ryssland, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: