Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Förevisning av nya ryska korvetten “Skarpsinnig” !!

RIA Novosti har ett kort filmklipp avseende förevisningen av den nya korvetten “Skarpsinnig”(projekt 20380), som visas på 5:e Internationella örlogs-salongen i Sankt Petersburg, “Nya ryska korvetten “Skarpsinnig” visades för första gången inför publik”.

Korvettens chef, kapten av andra rangen Aleksander Telepov, citeras:

“Uppgifterna för “Skarpsinnig” blir spaning, spårning och förintandet av örlogsfartyg, ubåtar samt motmedel mot fientliga luftanfall. Vidare kan fartyget avge understödseld vid marininfanteriets landstigningar”.

Korvetten är utrustad med sjömålsrobotar typ Uran, närluftvärnskomplex AK-630, artillerisystem A-190 samt torpeder. Korvetten är utrustad med radioelektriskt motmedelssystem mot anfallande robotar. Ombord kommer att finnas en antiubåtshelikopter Ka-27PL och en ny släphydrofon finns också med i utrustningen. Korvetten är utrustad med stridsledningssystemet Sigma.

Chefen ryska flottan ser ett behov av 20 stycken av dessa korvetter. De tre första korvetterna av klassen Steregustji kommer att tillföras ryska Östersjöflottan samt även fartyg nummer 5. Korvett nummer tre tillförs Östersjöflottan i slutet av 2011 och två till är under byggnation.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: