Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

VDV-chefen dissade NATO i Afghanistan!!

Reformeringen av VDV fortgår med oförminskad styrka och så här sa chefen för VDV i en intervju publicerad på VDVs födelsedag den andra augusti förra året. RIA Novosti publicerade i augusti 2010 ett samtal med general-löjtnant Vladimir Sjamanov i artikeln “Ryska VDV redo att lösa stridsuppgifter” och här är några “hajlajts”:

På frågan vad VDV kommer att ha för uppgifter efter reformeringen svarar Sjamanov att VDV har status som Ryska Federationens presidents reserv vars syfte är att försvara ryska intressen och ryska liv, inrikes såväl som utrikes. VDV kommer att utföra sina uppgifter inom det strategiska området, både självständigt och i samgruppering med armén. Dessa uppgifter är: täcka flanker och bräscher i armégrupperingar, strida mot fiendens taktiska luftlandsättningar, luftlandsätta desanter i fiendens “bakre områden” och fiendens flanker. Eller att lösa godtycklig uppgift som kräver hög mobilitet och snabb kraftprojicering, särskilt i lokala konflikter.

(Not1: VDV är ett eget vapenslag och lyder under Rysslands president)
(Not2: ordet för “bakre områden” har dubbla betydelser dels stab- och underhåll och dels t.ex. byar och städer).

Apropå personalförsörjningen talar Sjamanov om lön och social trygghet för den underofficerskår som nu återuppstår. Sjamanov säger att lönenivån för en sergeant är otillräcklig och ska öka från dagens basnivå 12-18.000 rubel/mån (kommendering ca 18-25.000 rubel/mån) till en basnivå på minst 30.000 rubel/mån samt vid kommendering 45.000 rubel/mån. Det kan noteras att Sjamanov säger att drygt 7.000 inom VDV tjänstgör på kontrakt.

Apropå vapen meddelar Sjamanov att VDV måste ha 2S25 “Sprut” tillsammans med BMD-4M och “Rakusjka” samt att även ett fyrtiotal An-70 ska köpas in. I samband med detta nämner Sjamanov att VDV kan i dagsläget luftlandsätta och underhålla från luften ett helt regemente, samt i framtiden en hel division.

Och på frågan hur VDV står sig mot sina utländska kollegor svarar Sjamanov:

“Huvudkriteriet för jämförelse är stridsoperationer. Nu kan vi iaktta hur halvturkar (halvbasmatjer, halvbanditer?) i Afghanistan av rädsla huserar en stor koalition från ledande västliga stater, som inte riskerar att visa sig utanför sina kontrollerade “gröna zoner”. På sin tid och vid en mycket lägre teknisk nivå kunde sovjetiska trupper och VDV utföra sina uppgifter i Afghanistan och operera där det behövdes och när det var nödvändigt.”

“NATO demonstrerar i nuläget en oförmåga att lösa sina uppgifter – det räcker att påminna om att narkotikatrafiken från Afghanistan till Ryssland har ökat 40 ggr, fastän ett av huvudmålen med kampanjen var att begränsa tillverkningen av narkotika”

“Ryssland fortsätter att vara ledande på en rad områden. Till exempel: vi är bäst i världen på att luftlandsätta stridsfordon. Vi är de enda som har förmågan att fälla fordon med besättning, för att starkt förkorta förberedelstiden till strid.”

“Ryska VDV fortsätter att kvarstå som en av de bästa i världen”

Filed under: Ryssland, VDV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: