Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Rysk supercarrier till 2023!?

Chefen för Förenade Fartygskorporationen Roman Trotsenko citeras i artikeln “Hangarfartyg för krig i Kaukasus” publicerad på sajten Gazeta.ru den 30 juni 2011. Artikelns underrubrik lyder “Första ryska atomhangarfartyget föreslås vara färdigt till 2023”. Roman Trotsenko citeras:

“Vi kommer att starta projektering under 2016 för att kunna påbörja byggnation under 2018.”

I artikeln påstår Trotsenko att byggtiden är fem år samt att deplacementet blir 85.000 ton, alltså en “supercarrier”. Kostnaden för kalaset beräknas till 3 miljarder dollar.

Sovjetunionen beslöt under 1980-talet att starta byggnationen av tunga hangarfartyg och det första påbörjades 1988 och planerades vara i drift 1995, men bygget på Uljanovsk avbröts och fartyget togs bort från stapelbädden 1992. Uljanovsk skulle ha blivit Sovjetunionens första supercarrier.

I nuläget finns bara ett “hangarfartyg/aircraft cruiser” i Ryska federationens flotta och det är den tunga fartygsbärande kryssaren Admiral Kuznetsov. Det örlogsfartyget har ett deplacement fullastad på omkring 60.000 ton. Systerfartyget Varjag såldes till Kina och är Kinas första hangarfartyg.

Projekt 1160 och 1153 var utveckling av “aircraft carriers/super carriers”, men de avbröts till förmån för projekt 1143 (Admiral Kuznetsov är projekt 1143.5).

Tidningsartikeln citerar även president Medvedev som närvarade ombord på tunga flygplanskryssaren Admiral Kuznetsov under övningen “Stabilitet” 2010:

“Vi kommer att behöva bygga nya flygplansbärande kryssare, det är en mycket viktig inriktning på utvecklingen av den militära marina flottan. På så sätt utvecklas alla stora staters militära marina flottor.”

Filed under: rysk teknologi, Ryssland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: