Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Mycket artilleriträning i MILO Väst!!

RIA Novosti har en artikel “Uragan visade sin eldkraft i..” som nämner att den sen ett par dagar tillbaka pågår en artilleriträning på ett tiotal övningsfält spridda över hela MILO Väst. Särskilt nämns bandgående haubits Msta-S och raketartilleri typ Grad, men även tunga raketartillerisystemet Uragan .

Totalt deltar 6.000 soldater samt 1.200 bandhaubitsar, granatkastare, raketartilleripjäser m.m. Den störst delövningen genomförs i Nisjnij Novgorods län, där 2500 soldater och 300 enheter teknik finns samlade på övningsfältet Gorochvetskij. Dessutom bidrar även Nordflottan och Östersjöflottan med ett antal eldrör. Träningen/övningen fortgår augusti månad ut. Syftet med träningen/övningen är enligt chefen för 288:e artilleribrigaden Vladimir Firsov:

“..samhandling mellan olika artilleri-avdelningar, förbättring av fältuppträdandet, höja chefers och stabers praktiska förmåga att leda enheter under stridens olika skeenden.”

Kort klipp från mars 2011.

Bilder upplagda 2010 på “dutube” som visar en kolonn av 2S19 Msta-S passerandes med lugn hastighet.

Filed under: Artilleri, Ryssland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: