Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Sovjetiska Östersjöflottans största nederlag!!

Den andra september hade telekanalen NTV ett kort inslag om “Flykten från Tallinn”/ “Tallinnförflyttningen” 1941. Inslaget finns på NTVs webbsajt och visar bl.a. kransnedläggning från fartyg utanför den f.d finska ön Hogland i Finska viken, “Till minne av matroser i Tallinförflyttningen”.
Kransnedläggningen har samband med att det var vid den finska ön Rödskär 18 km från Hogland/Högland/Suursaari som det sovjetiska transportfartyget Ausma gick under med 1800 man ur Paldiskis garnison. Ryska wikipedia påstår att ett område öster om Rödskär minerades av finska ubåtar 24 juni 1941. Rödskär var en vanlig rutt för tsarryska örlogsfartyg på väg in till marinbasen Kronstadt eller på väg ut till marinbaser i Finland. ( Ön gick från svensk ägo till rysk 1743 men blev finsk 1920 och sovjetisk i och med Paris-fördraget 1947.)

Evakueringen av Tallinn planeras i samband med att enheter ur armégrupp Nord tränger in i Estland och börjar omringa Tallinn, slaget om Tallinn (försvaret av Tallinn) pågår mellan 5-28 augusti 1941. Evakueringsoperationen syftar till att rädda delar av Östersjöflottan samt enheter ur Röda Armén. Detta förutses/upptäcks av motståndarsidan och omfattande sjömineringar läggs ut i syfte att störa evakueringen. Dessutom avdelar tyskarna attackplan och landbaserat artilleri, bla för att slå ut minröjningsfartyg. Under evakueringens inledningsskede den 28 augusti 1941 sänks jagarna Artiom, Jakov Sverdlov, Kalinin, Skorij och Volodarskij samt ubåtarna S-5 och Sjtj-301 av sjöminor. Jagarna Minsk och Slavnij skadas svårt av minor.

Enligt svenska wikipedia genomfördes evakueringen med fyra konvojer om totalt 160 fartyg (28.000 man och 66.000 ton materiel) och av dessa sänktes 65 fartyg (6.000-16.000 man). Enligt ryska wikipedia överlevde bara två stora transportfartyg, Kazakhstan och Everanna. Tranportfartyg som sänktes var bla Ella, Vironia, Alev, Kallaks, Ergonautis, Tobol, Skrunda, Luga, Atis Kronvaldis, Jarvamaa, Christian Valdemars, Naissar mfl.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: