Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Sänkningen av Josef Stalin i Finska viken!!

I samband med den snabba sovjetiska evakueringen av “arrendeområdet” Hangö avseglade kvällen/natten mot den 3 december 1941 en konvoj bestående av flera sovjetiska örlogsfartyg och trupptransportfartyg. Ett av trupptransportfartygen var det tidigare passagerarfartyget Josef Stalin. ( foto av fartyget) På grund av de starka finska mineringarna skyddades konvojen av minsvepare och själva Josef Stalin hade minparavaner. Trots detta gick Josef Stalin på fler minor och började ta in vatten och hennes öde beseglades när det finska KA-batteriet på Makilo (fi. Mäkiluoto men även McElliott) öppnade eld med sina 30,5 cm kanoner (de finländska ubåtarna Iko-Turso och Vetehinen rapporterar om kraftiga explosioner framemot kl. 03.00 i aktuellt område). Josef Stalin började driva och alla sovjetiska räddningsförsök misslyckades pga minor. Fartyget strandade/sjönk på estniska sidan av Finska viken vid Laulasmaa (Laula-sjunga, maa-land) inte långt från Tallinn. Av 5000 man ombord överlevde drygt 2000. Fartyget bärgades 1945 och skrotades, dock finns diverse rester kvar på vrakplatsen.

Mäkiluoto ligger i området kring Porkala udd (fi: Porkkala) där Finska viken är som trängst, endast omkring 35 km till estniska Naissar (sv. Nargö, tys. Nargen, fi. Naissaari). Nargö militariserades under tsartiden men det var först i och med den sovjetiska annekteringen av Estland som Nargö och dess huvudsakliga estlandssvenska befolkning tvångsförflyttades och byarna Norrbyn och Sörbyn tömdes.

Under 1930-talet uppförde Finland två likadana KA-pansartorn med dubbla eldrör typ 305/52 O2″ (Obuhov), det ena nära Helsingfors på Kuivasaari (Torra Mjölö) och det andra på Mäkiluoto (sv. Makilo). Batteriet på Kuivasaari finns kvar men batteriet på Mäkiluoto kom att ingå i det nya arrendeområdet Porkkala udd, som blev Sovjetunionens nya marinbas drygt 40 km från Helsingfors. Batteriet på Mäkiluoto förstördes innan återlämnandet till Finland 1956.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: