Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Medvedev: “vår armés aktioner var absolut nödvändiga…”

Ryska Federationens president Dmitrij Medvedev besökte oväntat i början av veckan staben för 58:e armén, vars stab är placerad i Nord-Ossetiens huvudstad Vladikavkaz. Besöket skildras i några artiklar hos RIA Novosti bl.a. följande: “Medvedev hotar NATO från staben av Rysslands mesta stridsarmé” och “Medvedev fortfarande övertygad om nödvändigheten av Georgien-operationen” och “Medvedev: Rysk inaktivitet 2008 kunde ha medfört utvidgning av NATO”.

“Hajlajtsen” i den första artikeln är:

“Om vi skulle ha tvekat 2008 skulle vi redan ha en annan geopolitisk fördelning där en rad länder, som man onaturligt försökt dra in i den Nordatlantiska alliansen, snarare skulle varit där”

Enligt RIA Novosti anmärkte Medevedev på att Ryssland störs av en militärallians närvaro vid sina gränser,

som “utgör en avgränsad olägenhet”

.

“Nu har vi lämnat en direkt konkurrenssituation, men icke desto mindre måste man erkänna att hos oss existerar olika förståelser avseende en hel rad uppgifter, som existerar inom säkerhetssfären.”

Dmitrij Rogozin, presidentens specialrepresentant i NATO, som också deltog i mötet hos 58:e armén uttryckte sin mening, enligt RIA Novosti, om att NATO gjorde en missräkning 2008 och inte förväntade sig ett aktivt handlande från Ryssland. Ett handlande som om det inte skett kunde medfört att Ukraina och Georgien ingått i Alliansen.

Enligt RIA Novosti sa Medvedev följande:

“De räknade verkligen med ett absolut varierat svar, såväl ett politiskt som landets ledning stod bakom och såväl ett militärt från högste befälhavaren. På det hela misstog de sig på dessa svar. I själva verket är detta en sak för historien, vad som sagts och inte.”

Not: Smell that ? You smell that?...Maskirovka, son. Nothing else in the world smells like that…I love the smell of maskirovka in the morning…smelled like victory.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Slagskepp på grund i Ålands skärgård 1918!!

I samband med den tyska Finlands-interventionen 1918 d.v.s tyska Östersjödivisionens ankomst till Hangö och debarkering av omkring 8-9.000 man utfördes också fler operationer i Skärgårdshavet och Finska Viken. Interventionen inkluderade ett detachement om drygt 3.000 man från tyska 8:e armén som landsattes i Lovisa den 7:e april. Till detta kommer operationen mot Åland där en tysk marin styrka inkluderande två slagskepp, SMS RheinLand och SMS Westfalen, ankom till ögruppen den 5:e mars. Efter förhandlingar med Sverige, som också opererade pansarskepp i grannskapet samt landsatt en bataljon (Ålandsexpeditionen), landsteg två tyska bataljoner. I en parallell tysk operation mot Åbo misslyckas en mindre tysk landstigning då den möttes av hårt rött motstånd.

Den 8:e mars övertar tyska stridskrafter officiellt kontrollen över Åland och den tyska kejserliga krigsflaggan hissas på tullhuset i Eckerö. Tilläggas bör att den 7:e mars ingick Finlands lagligt valda riksdag avtal med Tyskland där de tyska trupperna betecknas som vänner och bröder samt diverse olika avtal rörande handel.

Den 11:e april 1918 avseglar SMS Rheinland från Eckerö mot Riga, men går på grund i dimma nära fyren Lågskär. Först den 16:e juni kan hon bärgas m.h.a. bärgningsfartyg. Hon förs som skrot till Nederländerna i juli 1920. SMS Rheinland färdigställdes i april 1910.

Notera att sjätte mars 1918 landstiger en liten styrka brittisk marininfanteri i Murmansk.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, svenska marinen, Sverige

General Makarov om kärnvapen, Nordatlantiska alliansen och Afghanistan!!

Den 17:e november framträdde Ryska Federationens generalstabschef general Nikolaj Jegorovitj Makarov under en session för Allmänna kammaren (en statlig institution skapad av Vladimir Putin 2005 med 126 medlemmar). Under sitt framträdande yttrade general Makarov följande enligt Kommersant on-line (“Krig har närmat sig gränsen”):

“Möjligheterna till lokala väpnade konflikter utmed hela gränsperimetern har ökat markant. Under särskilda omständigheter utesluter jag inte att att lokala och regionala väpnade konflikter kan växa till fullskaligt krig, inräknat användningen av kärnvapen.”

I Kommersants artikel exemplifierar general Makarov regionala och lokala konflikter genom att prata om en framtida försämring av läget i Centralasien, där Alliansens truppneddragningar i Afghanistan är en bidragande orsak. Samt att detta kan växa till en större konflikt. På frågan om kärnvapen kan komma till användning i denna konflikt svarade general Makarov så här:

“Det är en särskild frågeställning. Vi har i Doktrinen omskrivit allt när vi kan använda kärnvapen – och den kommer att följas.”

Enligt Kommersant noterade general Makarov följande:

“…att nästan alla länder i den tidigare Warzawa-avtalet blivit medlemmar i NATO och att de baltiska staterna, som ingick som delrepubliker i Sovjetunionen, också är medlemmar i den Nordatlantiska alliansen.”

Sen fortsatte generalen att orda om att nu görs försök att dra in Ukraina och Georgien i den Nordatlantiska alliansen.

Telekanalen NTV tar också upp delar av general Makarovs tal om kärnvapen i artikeln “Ryssland beredd på kärnvapenkrig”. Dock saknar den artikeln hänvisningar till Centralasien utan nöjer sig med att peka ut Estlands försvarsminister, Mart Laar, som en komisk figur. Det väckte viss uppståndelse tidigare i år när Mart Laar fick frågan om Estland skulle klara av ett överraskande anfall med 100 stridsvagnar från Pskov. Svaret var att det skulle fungera då planer för detta fanns och att broar snabbt kunde sprängas och att reservister snabbt kallas in. Till och med Dmitrij Rogozin (ryskt sändebud hos NATO i Bryssel) gick ut och sa att Mart Laar hade en vild fantasi, “Estland beredd på krig med Ryssland”.

På sajten Ekspert-Online finns en artikel vid namn “Hot från alla håll” som också berör general Makarovs tal. I artikeln finns följande passage:

“Avseende detta vände Makarov auditoriets uppmärksamhet till att många stater i Östra Europa antingen gått med i NATO eller antingen visar sig vara partners till Alliansen. Under 2008 vid tiden för Georgien-Sydossetien-konflikten färdades i Svarta Havet fartyg från USAs flotta – faktiskt gick NATO in på samma sida som en motståndare till Ryssland.”

Not: Makarovs företrädare, general Jurij Balujevskij, byttes ut på order av president Medvedev. Balujevskij hade tydligen bråkat med försvarsministern Serdjokov om militära utgifter, källa New-York Times, “Medvedev replaces chief of Russia’s armed forces”.

Filed under: Estland/Viro, Kalla kriget, Kärnvapen, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Amfibieoperation mot Ösel, Östersjön 1917!!

I samband med de tyska landstridskrafternas avancemang mot Riga 1917 och i förlängningen Rysslands huvudstad Sankt Petersburg blev underhållet en allt viktigare fråga för tyskarna. Dessutom behövdes framryckningen på land skyddas mot ryska sjöstridskrafter. I det läget planlades och genomfördes en amfibieoperation mot Ryssland i området Dagö, Ösel och Moon, Operation Albion. Ytterligare en fördel med denna operation var att Ryssland präglades av instabilitet revolutionsåret 1917 och att påskynda sammanbrottet innan USA fick full swing i sitt deltagande var inte fel.

Tidigt den 12:e oktober landstiger tyska trupper på Ösels västkust, Tagga-bukten, med understöd av slagskepp samt torpedbåtar och ubåtar. Landstigningen går raskt och till kvällen har allt infanteri från 131:a och 255:e infanteriregementet samt 65:e brigaden satts i land. Dessa enheter sprider ut sig över ön främst mot syd och Irbensundet, där ryska KA-batterier vaktar minfälten, samt mot hamnen Arensburg (Kuressare) på Ösels ostkust. Dessutom togs flygfältet på ön i ett tidigt skede och tyskt flyg kunde redan den 13:e oktober operera från bas på Ösel. Ytterligare ett plus var att sundet mellan Ösel och Dagö också säkrades, Sälsundet.

Tyska trupptransportfartyg destination Ösel, Bundesarkiv. Ovan ett foto från Bundesarkiv föreställande tyska transportfartyg avsedda för Ösel.

Tidigt den 13:e oktober försöker 8 ryska jagare samt minläggningsfartyg ta sig in i Sälsundet men misslyckas då bl.a. kryssaren Emden motar olle i grind, inte bara en gång utan två gånger samma dag. Under dagen forttsätter den tyska framryckningen på land söderut och österut. Arensburg erövras. Ryska stridskrafter på ön retirerar norrut mot Moonsundet, t.ex. infanteriregemente 426 och 472 samt delar av ryska 425:e infanteri-regementet som placerats på den viktiga halvön Sworbe (som sticker ut som ett finger från Ösel och avskärmar Östersjön från Riga-bukten).

En stor svårighet var att knäcka delar av KA-befästningar som ingick i Peter-den-Stores sjöbefästning. Här kan nämnas att Ösels sydspets, Kap Zerel, på halvön Sworbe var svårt anfrätt med KA. För att skydda Irben-sundet och mineringarna där fanns på Kap Zerel 4×30,5 cm samt 4×13 cm och 4×12 cm KA-pjäser. På Dagös nordpspets, Kap Lechtma, fanns 4×30,5 cm och 4×12 cm KA-pjäser och i närheten av Moonsundet fanns 5×30,5 cm samt 5X12 cm KA-pjäser.

KA-Batterierna på Kap Zerel angreps av tyska luftstridskrafter månadskiftet september-oktober som förberedelse till Operation Albion. Attacken utförde med de tyska luftskeppen LZ113 och LZ120. Batteriet på Sworbe var anfallsmålet för tyska 131:a regementet som framryckte på Sworbe den 14:e oktober. Ungefär samtidigt försökte tyska örlogsfartyg minröja Irbensundet och kom under eld från de ryska batterierna. Detta ogillades men motåtgärder hade vidtagits då tre slagskepp lättat ankar från Tagga-bukten med riktning Kap Zerel. De tre tyska slagskeppen “Fredrik den Store”, “Kejsarinnan” och “Kung Albert” ankom. De två senare skulle mangla KA-batterierna medans den första skulle understödja 131:a regementets framryckning. Totalt avlossade de två tyska slagskeppen 120 fullbumpor mot KA-batterierna på Kap Zerel, ryssarna svarade med salvor om 1-2 skott på 17-20 km avstånd och erhöll nära träffar på slagskeppen som fick gå på zick-zack-kurs. Under tiden föll 131:a regementet KA-batteriet i ryggen, de ryska pjäserna kunde inte riktas in mot land. Tyskarna skickade fram en parlamentär och samtidigt upphörde de ryska batterierna att skjuta. Den tyska minröjningen kunde ostört fortsätta.

Minröjningen skyddades av slagskeppen och tyskarna skickade fram parlamentär och med mjuka erbjudanden. Det ryska manskapet demoraliserades mer och mer och de begärde hjälp från ryska örlogsfartyg. Flera ryska örlogsfartyg avseglad från Moonsundet ner mot Irbensundet bl.a. slagskeppet Grasjdanin (tidigare Tsesarevitj”) samt jagarna Steregustji, Turkmenez Stawropolski och Amurez och till Moonsundet ankom pansarkryssaren Admiral Makarov. Samtidgt hade den tyska minröjningen kört fast i de tredje och fjärde ryska minlinjerna, de var för tjockt med minor. Till ryssarnas olycka bröt panik ut på Kap Zerel och ett soldatråd beslöt att förstöra generatorerna till KA-batterierna. Befälhavaren för den ryska örlogstyrkan fick veta att sammanbrottet var nära på Kap Zerel och att förstärkning var lönlöst. Nya order utgick om att förstöra batterier på Kap Zerel. Och under flygtryck från tyska torpedbombare anländer Grasjdanin hamnen i Mento på Sworbes östkust och beskjuter KA-Batteri nr.43 med sina 30,5 cm kanoner. I hamnen råder kaos och panik då soldater och civila försöker fly i båtar, skutor och annat flytetyg. Den ryska flottstyrkan retirera mot Moonsundet. Och den femtonde oktober var slaget om Kap Zerel över, på Kap Zerel gick 5.000 ryska soldater i fångenskap efter de att de sprängt KA-pjäserna.

Tre dagar efter landstigningen var stora delar av Ösel i tyska händer och det starka KA-batterierna på Kap Zerel oskadliggjorda. Minröjningen kunde fortsätta i Irbensundet och Sälsundet var i tyska händer. Tusentals ryska soldater hade gått i fångenskap. Ryska flottan hade dragit sig tillbaka till Moonsundet, snart var sjövägen till Riga öppen och därmed ett viktigt steg närmare imperiets huvudstad Sankt Petersburg klart. Och framförallt man hade slagit sig igenom delar av den första av fyra försvarslinjer i Peter-den-Stores sjöfästning.

Filed under: Artilleri, Estland/Viro, ryska marinen, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Skjutvarningar finländskt KA och fartygsartilleri!!

Fler än 40 skjutvarningar under november månad involverande finländska enheter och förband, Aktuella skjutvarningar.

Det kan noteras att Finska vikens Marinkommando skjuter med KA i Finska viken här och i Skärgårdshavet här.

Skjutningar med fartygspjäser i Skärgårdshavet här och på två platser i Finska viken här och här.

Karelska brigaden skjuter bl.a. med artilleri här och Kajanalands brigad skjuter bl.a. med artilleri här. Och den sista svensktalande brigaden på planeten jorden, Nylands brigad, övar skjutning med olika vapen här (det kan noteras att i området finns ett KA-fort som inte avvecklats).

Det kan också noteras att general Ari Puheloinen, kommendör av Finska Försvarsmakten i veckan yttrade bl.a. följande vid öppnandet av den 199:e försvarskursen i Helsingfors, Tal och dagorder 2011 – det talade ordet gäller:

“Ett annat exempel som kan nämnas är anskaffningen av vapensystem med lång räckvidd för mark- och luftstridskrafterna. Med hjälp av dessa anskaffningar…kan vi avlägsna den svaghet som nu funnits i vårt försvarssystem då vi inte har förmågan att påverka sådana system som motståndaren har belägna i djupet på långt avstånd från försvararen.”

“Tack vare det finländska fältartilleriets även på internationell nivå högklassiga utvecklingsarbete, hade vårt artilleri en avgörande roll i försvarsstriderna sommaren 1944, då man kunde avvärja fienden med eldgivning mot dess grupperingsområden innan den med hela sin styrka kunde nå vårt försvar.”

I Finland förmår man att uppskatta tungt eldrörsartilleri på ett annat sätt än här i Sverige där tycks det nästan helt ha avvecklats då endast 24 stycken tunga haubitsar är det som finns kvar. Förvisso är Archern som nu införs fin och bra på flera sätt, men 24 stycken är en piss i Luleå älvdal. Lule älv som är drygt 46 mil lång och har ett avrinningsområde på drygt 25.000 km². I Lule älv finns 15 vattenkraftverk och enbart Harsprångets vattenkraftverk producerar ett normalår omkring 1,5% av Sveriges elproduktion.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Batteri N71, Kungsöbatteriet, Åland 1916-1919 !!

I samband med att den ryska Östersjöflottan gick under i slaget vid Tsushima maj 1905 intensifierades de ryska ansträngningar att skydda imperiets huvudstad, Sankt Petersburg. Det hela tog sin form i ett antal kustförsvarsanläggningar/minfält benämnt Peter-den-Stores sjöfästning. Fästningen hade sin tyngdpunkt i Finska viken där fyra försvarslinjer anlades och där huvudförsvarslinjen gick från estniska Naissar/Tallinn till finska Porkkala. De andra tre var dels linjen strax utanför Sankt Petersburg (inkluderande forten Ino och Röda Gorka) samt från estniska Narva till finska Kotka. Samt en yttre försvarslinje från estniska Dagö till finska Hangö. Förutom detta ingick även kustbefästningar på Åland och Ösel.

Kustbefästningar på Åland började byggas 1916 i syfte att kontrollera sjöfarten in i Bottenviken samt som flankskydd. På Åland anlades 10 stycken KA-batterier med två till sex pjäser vardera med kalibrar från 12 cm till 20,5 cm. På det 33 meter höga Dalsberget, tillhörande Kungsö by, byggdes batteri N71. Detta batteri var utrustat med tre 15,2 cm kanoner och betjänades av 100 man ur 2:a avdelta kustartilleribataljon avsedd för Åbo-Åland. Pjäsernas räckvidd var uppemot 18 km och man kunde beskjuta farleden in till Mariehamns djuphamn samt området sydväst Mariehamn. Den ryska militära närvaron uppgick 1916-18 som mest till 7.000 -8.000 man. Befästningsarbetet på Åland hade erhållit klartecken 1914 från två av signitärmakterna till Ålandsservitutet från 1856, England och Frankrike. 1921 bekräftades åter Ålands demilitarisering.

Här finns bilder på resterna av Kungsö batteri, batteriplatserna sprängdes 1919.

Källa om Batteri N71: Museibyrån: KUNGSÖ BATTERIBERG Kungsö by, Jomala Kommun, Åland

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Batteri Roten, Södra Kvarken-Ålands hav!!!

“I februari 1940 fattade regeringen beslut om byggandet av batterivärn Roten (RN) och i mars 1940 togs beslutet i marinförvaltningen att anordna ett 15 cm batteri å St. Roten å Södra Kvarken. Batteriet skulle försvåra fientligt framträngande genom Södra Kvarken och mot Singöfjärden….”

Utdrag ur följande artikel på Wikipedia: Batteri Roten

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Plesetsks kosmodrom: testskott med ICBM Topol

Den statliga telekanalanen “Första kanalen” rapporterar i sitt nyhetsprogram Novosti (Nyheter) att tredje november kl. 10.45 Moskva-tid genomfördes ett testskott med den interkontinentala missilen RS-12M Topol från kosmodromen Plesetsk. Topol har tjänstgjort i 20 år och testskottet är del i driftstidsförlängnings-arbetet av systemet med ytterligare minst 20 år. Missilens övningsstridsdel träffade planenligt målområdet på Kamtjatka.

Kosmodromens administrativa center ligger i Mirnij drygt nio km från samhället Plesetsk. I området finns också ett flygfält. Finska fjärrpatruller rapporterade redan under fortsättningskriget om ett flygfält i området. Dagens flygfält heter Plestsij och moderniserades 2004-05, bl.a. förlängdes bandelen från 600 meter till 2600 meter.

Följande nyhetsinslag från Första kanalen lades upp på dutube den tredje november.

Filed under: Kärnvapen, Ryssland