Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Batteri Roten, Södra Kvarken-Ålands hav!!!

“I februari 1940 fattade regeringen beslut om byggandet av batterivärn Roten (RN) och i mars 1940 togs beslutet i marinförvaltningen att anordna ett 15 cm batteri å St. Roten å Södra Kvarken. Batteriet skulle försvåra fientligt framträngande genom Södra Kvarken och mot Singöfjärden….”

Utdrag ur följande artikel på Wikipedia: Batteri Roten

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: