Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Batteri N71, Kungsöbatteriet, Åland 1916-1919 !!

I samband med att den ryska Östersjöflottan gick under i slaget vid Tsushima maj 1905 intensifierades de ryska ansträngningar att skydda imperiets huvudstad, Sankt Petersburg. Det hela tog sin form i ett antal kustförsvarsanläggningar/minfält benämnt Peter-den-Stores sjöfästning. Fästningen hade sin tyngdpunkt i Finska viken där fyra försvarslinjer anlades och där huvudförsvarslinjen gick från estniska Naissar/Tallinn till finska Porkkala. De andra tre var dels linjen strax utanför Sankt Petersburg (inkluderande forten Ino och Röda Gorka) samt från estniska Narva till finska Kotka. Samt en yttre försvarslinje från estniska Dagö till finska Hangö. Förutom detta ingick även kustbefästningar på Åland och Ösel.

Kustbefästningar på Åland började byggas 1916 i syfte att kontrollera sjöfarten in i Bottenviken samt som flankskydd. På Åland anlades 10 stycken KA-batterier med två till sex pjäser vardera med kalibrar från 12 cm till 20,5 cm. På det 33 meter höga Dalsberget, tillhörande Kungsö by, byggdes batteri N71. Detta batteri var utrustat med tre 15,2 cm kanoner och betjänades av 100 man ur 2:a avdelta kustartilleribataljon avsedd för Åbo-Åland. Pjäsernas räckvidd var uppemot 18 km och man kunde beskjuta farleden in till Mariehamns djuphamn samt området sydväst Mariehamn. Den ryska militära närvaron uppgick 1916-18 som mest till 7.000 -8.000 man. Befästningsarbetet på Åland hade erhållit klartecken 1914 från två av signitärmakterna till Ålandsservitutet från 1856, England och Frankrike. 1921 bekräftades åter Ålands demilitarisering.

Här finns bilder på resterna av Kungsö batteri, batteriplatserna sprängdes 1919.

Källa om Batteri N71: Museibyrån: KUNGSÖ BATTERIBERG Kungsö by, Jomala Kommun, Åland

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

2 Responses

  1. En intressant, i Sverige bortglömd episod, är den svenska interventionen med trupp i slutet av VK1 till följd av den ryska revolutionen och det finska inbördeskriget.

    • brezjnev says:

      Det finns många bortglömda och “bortglömda” episoder i svensk historia…speciellt nu när det pratas om Gotlands strategiska läge. Åland är minst lika viktig…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: