Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Skjutvarningar finländskt KA och fartygsartilleri!!

Fler än 40 skjutvarningar under november månad involverande finländska enheter och förband, Aktuella skjutvarningar.

Det kan noteras att Finska vikens Marinkommando skjuter med KA i Finska viken här och i Skärgårdshavet här.

Skjutningar med fartygspjäser i Skärgårdshavet här och på två platser i Finska viken här och här.

Karelska brigaden skjuter bl.a. med artilleri här och Kajanalands brigad skjuter bl.a. med artilleri här. Och den sista svensktalande brigaden på planeten jorden, Nylands brigad, övar skjutning med olika vapen här (det kan noteras att i området finns ett KA-fort som inte avvecklats).

Det kan också noteras att general Ari Puheloinen, kommendör av Finska Försvarsmakten i veckan yttrade bl.a. följande vid öppnandet av den 199:e försvarskursen i Helsingfors, Tal och dagorder 2011 – det talade ordet gäller:

“Ett annat exempel som kan nämnas är anskaffningen av vapensystem med lång räckvidd för mark- och luftstridskrafterna. Med hjälp av dessa anskaffningar…kan vi avlägsna den svaghet som nu funnits i vårt försvarssystem då vi inte har förmågan att påverka sådana system som motståndaren har belägna i djupet på långt avstånd från försvararen.”

“Tack vare det finländska fältartilleriets även på internationell nivå högklassiga utvecklingsarbete, hade vårt artilleri en avgörande roll i försvarsstriderna sommaren 1944, då man kunde avvärja fienden med eldgivning mot dess grupperingsområden innan den med hela sin styrka kunde nå vårt försvar.”

I Finland förmår man att uppskatta tungt eldrörsartilleri på ett annat sätt än här i Sverige där tycks det nästan helt ha avvecklats då endast 24 stycken tunga haubitsar är det som finns kvar. Förvisso är Archern som nu införs fin och bra på flera sätt, men 24 stycken är en piss i Luleå älvdal. Lule älv som är drygt 46 mil lång och har ett avrinningsområde på drygt 25.000 km². I Lule älv finns 15 vattenkraftverk och enbart Harsprångets vattenkraftverk producerar ett normalår omkring 1,5% av Sveriges elproduktion.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

2 Responses

  1. …och den sista svensktalande brigaden på planeten jorden – den var mycket bra! Skrattar, men är samtidigt förtvivlad åt att det faktiskt är så att den är finsk.

  2. jan-olov holm says:

    jag tog mig friheten och länka över detta till försvarsutskottet,försvarsledningen samt försvarsdepartementet .
    Hoppas det var ok för dig.
    du gör en mkt bra upplysningsinsats

    Kn Jan-olov Holm 30:e hvbataljon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: