Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

General Makarov om kärnvapen, Nordatlantiska alliansen och Afghanistan!!

Den 17:e november framträdde Ryska Federationens generalstabschef general Nikolaj Jegorovitj Makarov under en session för Allmänna kammaren (en statlig institution skapad av Vladimir Putin 2005 med 126 medlemmar). Under sitt framträdande yttrade general Makarov följande enligt Kommersant on-line (“Krig har närmat sig gränsen”):

“Möjligheterna till lokala väpnade konflikter utmed hela gränsperimetern har ökat markant. Under särskilda omständigheter utesluter jag inte att att lokala och regionala väpnade konflikter kan växa till fullskaligt krig, inräknat användningen av kärnvapen.”

I Kommersants artikel exemplifierar general Makarov regionala och lokala konflikter genom att prata om en framtida försämring av läget i Centralasien, där Alliansens truppneddragningar i Afghanistan är en bidragande orsak. Samt att detta kan växa till en större konflikt. På frågan om kärnvapen kan komma till användning i denna konflikt svarade general Makarov så här:

“Det är en särskild frågeställning. Vi har i Doktrinen omskrivit allt när vi kan använda kärnvapen – och den kommer att följas.”

Enligt Kommersant noterade general Makarov följande:

“…att nästan alla länder i den tidigare Warzawa-avtalet blivit medlemmar i NATO och att de baltiska staterna, som ingick som delrepubliker i Sovjetunionen, också är medlemmar i den Nordatlantiska alliansen.”

Sen fortsatte generalen att orda om att nu görs försök att dra in Ukraina och Georgien i den Nordatlantiska alliansen.

Telekanalen NTV tar också upp delar av general Makarovs tal om kärnvapen i artikeln “Ryssland beredd på kärnvapenkrig”. Dock saknar den artikeln hänvisningar till Centralasien utan nöjer sig med att peka ut Estlands försvarsminister, Mart Laar, som en komisk figur. Det väckte viss uppståndelse tidigare i år när Mart Laar fick frågan om Estland skulle klara av ett överraskande anfall med 100 stridsvagnar från Pskov. Svaret var att det skulle fungera då planer för detta fanns och att broar snabbt kunde sprängas och att reservister snabbt kallas in. Till och med Dmitrij Rogozin (ryskt sändebud hos NATO i Bryssel) gick ut och sa att Mart Laar hade en vild fantasi, “Estland beredd på krig med Ryssland”.

På sajten Ekspert-Online finns en artikel vid namn “Hot från alla håll” som också berör general Makarovs tal. I artikeln finns följande passage:

“Avseende detta vände Makarov auditoriets uppmärksamhet till att många stater i Östra Europa antingen gått med i NATO eller antingen visar sig vara partners till Alliansen. Under 2008 vid tiden för Georgien-Sydossetien-konflikten färdades i Svarta Havet fartyg från USAs flotta – faktiskt gick NATO in på samma sida som en motståndare till Ryssland.”

Not: Makarovs företrädare, general Jurij Balujevskij, byttes ut på order av president Medvedev. Balujevskij hade tydligen bråkat med försvarsministern Serdjokov om militära utgifter, källa New-York Times, “Medvedev replaces chief of Russia’s armed forces”.

Filed under: Estland/Viro, Kalla kriget, Kärnvapen, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: