Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Slagskepp på grund i Ålands skärgård 1918!!

I samband med den tyska Finlands-interventionen 1918 d.v.s tyska Östersjödivisionens ankomst till Hangö och debarkering av omkring 8-9.000 man utfördes också fler operationer i Skärgårdshavet och Finska Viken. Interventionen inkluderade ett detachement om drygt 3.000 man från tyska 8:e armén som landsattes i Lovisa den 7:e april. Till detta kommer operationen mot Åland där en tysk marin styrka inkluderande två slagskepp, SMS RheinLand och SMS Westfalen, ankom till ögruppen den 5:e mars. Efter förhandlingar med Sverige, som också opererade pansarskepp i grannskapet samt landsatt en bataljon (Ålandsexpeditionen), landsteg två tyska bataljoner. I en parallell tysk operation mot Åbo misslyckas en mindre tysk landstigning då den möttes av hårt rött motstånd.

Den 8:e mars övertar tyska stridskrafter officiellt kontrollen över Åland och den tyska kejserliga krigsflaggan hissas på tullhuset i Eckerö. Tilläggas bör att den 7:e mars ingick Finlands lagligt valda riksdag avtal med Tyskland där de tyska trupperna betecknas som vänner och bröder samt diverse olika avtal rörande handel.

Den 11:e april 1918 avseglar SMS Rheinland från Eckerö mot Riga, men går på grund i dimma nära fyren Lågskär. Först den 16:e juni kan hon bärgas m.h.a. bärgningsfartyg. Hon förs som skrot till Nederländerna i juli 1920. SMS Rheinland färdigställdes i april 1910.

Notera att sjätte mars 1918 landstiger en liten styrka brittisk marininfanteri i Murmansk.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, svenska marinen, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: