Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Verkanseld från KA-batterierna på Björkö!!

Björkö-kommun låg några mil söder om Viborg och drygt 8-10 mil från ryska gränsen, vid Systerbäck, och den ryska marinbasen Kronstadt utanför Sankt Petersburg. Björkö innefattade dels fastland och flera öar bl.a. Björkö, Tiurinsaari, Koivusaari och Piisaari. I Björkö-området fanns 1939 tre KA-fort, dels batteri C och D på Koivusaari, dels batteri C på Tiurinsaari samt batteri C och M på fastlandet vid Humaljoki.

Batteri C och D på Koivusaari bestod av tvenne 15,2 cm kanoner respektive sex 25,4 cm kanoner (samt sex kanoner i kalibern 4,7 till 5,7 cm). Batteri C på Tiurinsaari bestod av fyra stycken 15,2 cm kanoner (samt också sex kanoner i kalibern 4,7 till 5,7 cm) och batteri C och M av tvenne 15,2 cm kanoner respektive fyra 15,2 cm kanoner (samt dubbla 5,7 cm kanoner). Flera av kanonerna var arvegods från tsartidens planering och byggnation av Peter-den-Stores sjöfästning.

En intressant notering är att Mannerheimlinjens högra flank skyddades av dessa KA-batterier. När Röda Armén avancerat flera mil riktning Viborg började KA-batterierna i Björkö-området avge eld mot sovjetiska arméförband. Dock involverades KA-batterierna i två noterbara strider med sovjetiska slagskepp, dels Oktober Revolutionen och dels Marat.
De båda slagskeppen var ursprungligen av Hangö-klass, klassnamn efter den ryska segern vid slaget om Hangö udd 1714, och byggdes efter det ryska nederlaget vid Tsushima 1905. Fartygen moderniserades 1928-31 men hade erhållit nya namn flera år tidigare då slagskeppet Gangut (Hangö) blev Oktober Revolutionen och slagskeppet Petropavlovsk blev Marat.

Den 18 december attackerade Oktober Revolutionen åtföljd av fem jagare D-batteriet på Koivusaari. Klockan 12.15 på ett avstånd av omkring 20 km vände slagskeppet bredsidan till och avgav eld. D-batteriet svarade på elden men fick initialt ett kort eldavbrott orsakat av mätfel, kl. 13.04 fortsatte det finländska batteriet sin eldgivning. Efter drygt 30 minuter drabbas KA-batterierna av en rad motgångar, de modifierade pjäserna tålde inte påfrestningarna och eldgivningen upphörde efter hand för flera tunga pjäser. Teknikerna på batterierna jobbar febrilt och lyckas då man åter kan starta eldgivning kl. 14.00. Den anfallande sjöstyrkan ger dock upp kl.14.25 och retirera bakom en dimridå. Under striden har den sovjetiska styrkan dragit iväg över 400 projektiler mot KA-batterierna, varvid batteri C och D svarat med 88 granater.

De sovjetisk jagarna kryssade hela natten utanför Björkö och finländskt pjäsmanskap arbetade frenetiskt hela natten för att röja upp och ställa i ordning KA-batterierna. Löpgravar och skyddsrum hade förstörts och ställningarna var fulla med grus och splitter. Runt batterierna var skogen nedmejad och den största kratern var 24 meter i diameter och 7 meter djup. I gryningen var fem av sex 25,4 cm kanoner i ordning. På grund av de misslyckade modifieringarna beslöts att endast en kanon skulle användas till en början och att de resterande fyra skulle sättas in i det avgörande ögonblicket.

Den 19 december siktades ett större slagskepp, 2 större jagare och 3 mindre jagare samt 7 andra eskortfartyg. Slagskeppet fastställdes till att vara Marat. De två större jagarna i form av Minsk och Leningrad säkrade väst Björkö kl.11.30 och de mindre jagarna själva Björkösund, eskortfartygen stannade i bakgrunden. Marat inledde sin eldgivning med två testskott kl.11.55 och startade kl. 12.25 på 23 km avstånd verkanseld. Målet var det 23 meter höga eldledningstornet och allt inom en radie av 150 meter från tornet. Elden var väl riktad och Marat uppträdde beslutsamt och närmade sig allteftersom. D-batteriet öppnade eld kl.12.29 och mellan kl.12.44-13.04 avgav två kanoner täckande eld mot Marat på 18 km avstånd. Observationer av höga vattenkaskader runt Marat gjordes och Marat avbröt sin eldgivning kl.12.55 och girade utom skotthåll. Efterhand inrapporterades från observationplatser att kl.12.55 hade ett svart rökmoln stigit upp från Marat, Björkö hade bitit ifrån igen, Marat hade under anfallet avfyrat 42 salvor om drygt 150-170 granater.

I febuari 1940 hotas KA-batterierna i Humaljoki av Röda Armén, de finländska styrkorna trycks sakta mot Viborg. De två modernaste kanonerna typ Canet evakueras från Humaljoki medans de gamla ryska kanonerna förstörs genom ett sista eldöppnande med sand i eldrören. Dock kvarstår Björkö i finländska händer men 22 februari går stora sovjetiska förband över isen och trots intensiv eldgivning från batteri C och D med flera är sagan slut. Natten mot 23 februari evakueras batterierna och eldrören sprängs. Dessutom, Björkö kommun överförs 1947 till Sovjetunionen enligt fördraget i Paris.

Angående artilleriduellen med slagskeppen och klockslagen etc är källan “Finland i Krig 1939-45, första delen” främst s.180-184 och utgiven av Schildts förlag 1986.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: