Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Icke-angreppspakt Finland-Sovjet 1932 och 1934

Finland vreds sakta mot Norden och Sverige i slutet av 1920-talet med start sommaren 1925 då Gustaf den V var på statsbesök i Finland. Ett besök som året efter resulterade i svarsbesök inte bara i Sverige utan också i Norge och Danmark. Det undgick ingen att den finländska randstatspolitiken visavi Sovjetunionen började smälta i sommarhettans Helsingfors 1925. Dock ogillades detta österut och när antikommunistiska stämningar sköljde över Finland samt att Finland protesterade mot tvångsförflyttningar av ingermanländare i strid om minoritetsskydd i fredsfördraget i Dorpat 1920 blev det sämre. För att inte tala om de begynnande skådeprocesserna och utrensningarna i Sovjetunionen iscensatta av sovjetiska kommunistpartiet med Stalin och Molotov i spetsen.

Ur sovjetisk synvinkel försämrades läget snabbt, Japan flyttade fram sina positioner i Fjärran Östern bl.a. in i Manchuriet och i Tyskland växte en stark politisk kraft fram i form av nationalsocialismen. Dessutom småtrilskande länder som Polen som ville ha ett randstats-samarbete, ett Öst-Locarno, vilket Sovjetunionen motarbetade. Väst-Locarno som skulle skydda/garantera västra Europa undertecknades 1925 av stater i Rhenlands-pakten samt Tyskland. Och den pakten kastades i papperskorgen 1936 av Tysklands diktator.

Hursomhelst undertecknade Finland-Sovjetunionen en icke-angreppspakt 21 januari 1932, pakten bestod av åtta artiklar bland annat att gränserna enligt Dorpat-freden 1920 stod fast och var okränkbara, icke-aggression mot motparten, den ena parten förband sig att hjälpa den andra parten vid anfall av tredje part, om nån av parterna angriper en tredje part kan avtalet sägas upp. Vidare stadfästes att ingen part skulle ingå avtal som stred mot pakten samt inte ingå avtal med stater fientliga mot den andra parten.

Det måste ha varit tungt för Sovjet att inse att det hemliga tilläggsprotokollet i Molotov-Ribbentrop-pakten innebar en annullering av det finsk-sovjetiska avtalet, därav teaterstycket i Mainila 1939 för att två sina händer.

En kul grej är att pakten förlängdes 1934 till sista december 1945.

Och sensmoralen ???

“O eftervärld, stå här på egen botten och lita icke till främmande hjälp”

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: