Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Ytterligare Dugonger kölsträcks 2012

RIA Novosti kör en uppföljningsartikel avseende tisdagens artikel om kölsträckningsceremonin av projekt 21820 Denis Davydov. I artikeln “Ryska flottan planerar att under 2012 kölsträcka ytterliger två fartyg typ Dugong” meddelas att handpenning för två Dugonger till planeras att betalas. Dessa två Dugonger har också erhållit preliminära namn, nämligen Sjökadett Lermontov och Löjtnant Rimskij-Korsakov.
Namngivningen är till åminnelse om de fartygsbesättningar som utmärkte sig i strid på land under Napoleonkriget, från Smolensk och Borodino till Paris.

Bilden på Dugongen nedan är från ryska wikipedia:
dugong Ataman Platov

I texten nämns att fartygen är till för att landsätta desanter och desantstyrkor har enligt ryska wikipedia följande uppgifter på strategisk, operativ och taktisk nivå: spaning, vilseledning, spaning och vilseledning, nedhållande/bindande och samt störande. Vanligtvis sammankoplar man desanter med VDV, Vozdushno Desantnie Vojska, men marininfanteriet är “marina desanter” gärna förstärkta med andra beväpnade enheter. I texten nämns att fartygen svarar mot det moderna sjökrigets krav på hög mobilitet.

Sen körs också en pliktskydlig rad om att Dugonger är bra mot terrorister och att trycka ned narkotikatrafik. Men man kan ju undra vad som avses med terrorist när man behöver landstigningsfartyg kapabla att ta tre tunga stridsvagnar eller fem stridsfordon typ BMP och narkotikatrafiken med mänskliga kurirer, TIR-lastbilar med mera störs inte alls av Dugonger.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Serieproduktion av landstigningsfartyg

RIA Novosti meddelar att idag onsdag kommer första serie-exemplaret av projekt 21820 Dugong att kölsträckas på “Jaroslavs fartygsindustrier” där tre exemplar av projekt 21820 kommer att byggas. Ytterligare två byggs på två andra ställen nämligen Vladivostok och Östra Varvet samt Nizhnij Novgorod och varvet Volga. 2009 upptogs huvudexemplaret av projekt 21820, Ataman Platov, i Ryska Flottans avdelning i Kaspiska Havet.

RIA Novostis artikel heter “Desantfartyg typ Dugong…” och det nya fartyget kommer att heta Denis Davydov, efter en berömd gardeskavelleriofficer från Napoleonkriget. Den gode Davydov deltog i strid i nuvarande Tyskland samt i Sverige samt även mot Polen utanför Warzawa 1831.

Fartyg typ Dugong drivs av två dieselmotorer på 9.000 hästkrafter vardera och kan driva fartyget i över 30 knop. Fartyget kan lasta 120-140 ton d.v.s. tre stridsvagnar eller fem BMP/BTR. Kostnad per fartygsenhet 200 miljoner rubel d.v.s. omkring 50 miljoner i reda kronor. Observationsplatsen har en sjysst artikel, Liten och snabb, om Dugonger med sköna foton på Ataman Platov samt även info om förbandsövning med Ataman Platov.

En kul grej är att Dugongen har en lillebrorsa i form av projekt 11770 Serna, som byggts i sex exemplar (varav ett finns i Baltiska flottan). Det fartyget kan ta 61 tons last eller en T-80 eller två BMP/BTR eller 92 soldater.

Ataman Platov är också en känd rysk hjälte i form av general och ataman för Don-kosackerna och känd från kriget mot turkarna 1787-92. Ataman Platov befriade 1813 preussiska städer som Marienburg och Elbing innan han slog franske generalen Lefebvre vid Altenburg och Slaget om Leipzig. Det var fräs i Platov för han ryckte in i självaste Paris, inte illa Moskva-Paris. Ja, general Platov kommenderade ett antal Don-kosackregemnten och jägarförband och förföljde retirende franska styrkor efter Moskva 1812 och tog omkring 50.000 fångar, enligt tyska Wikipedia.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Nya televapen-pansarvagnar till VDV

I måndags publicerade RIA Novosti följande artikel på sin sajt: “Unika komplex för signalspaning och störning inträder i tjänst hos VDV”. I artikeln citeras en officiell presstalesman för Ryska Federationens försvarsministerium, Aleksandr Kurtjenko:

“VDV:s underavdelningar för elektronisk krigföring har erhållit fyra nya komplex för signalspaning och störning av typ “Infauna”, dessa komplex har ingen motsvarighet utomlands.”

Tillverkaren av systemet är koncernen “Созвездие”(Stjärnbild). Och syftet med fordonet är att skydda VDV:s hjul- och band-gående fordon samt stabsenheter från radiokontrollerade vapen. www.arms-expo.ru har också en artikel om “Infauna” samt ett inslag utlagt på YouTube om kommunikationsutrustning som tydligen hör till.

Enligt RIA Novosti delas fordonen mellan 98:e luftlandsättningsdivisionen i Ivanovo samt 7:e i Novorossijsk Noterbart är att båda förbanden varit i strid under senare år, 98:e i samband med Georgien-kriget 2008 och 7:e i samband med stridigheter i Nord-Kaukasus 1995-2004. Ett tillägg är att 98:e tillhör Västra Militärområdet och 7:e det södra.

Notera även att mellan 1948-93 var 7:e baserat i nordvästra Europa närmare bestämt i Kaunas, Litauen, men också i Mariampol i västra Ukraina. Delar av förbandet deltog i Operation Virvelvind 1956 (invasionen av Ungern) samt Operation Donau (invasionen av Tjeckoslovakien). Delar av förbandet sattes också in mot oljeområdet i Baku 1988-89. Sen är det lite oklart om någon insats gjordes i Vilnius 1991 d.v.s. kampen om TV-tornet i Vilnius där sovjetiska styrkor b.l.a. tog över anläggningen och stridsvagnar mosade ett antal civilister.

En till noterbar historisk fakta är att 98:e egentligen heter något i stil med 98:e gardesskyttedivision under Svirs rödamärke. Och floden Svir (fi/karelska Syväri) mellan Ladoga och Onega var den första platsen som det nyformerade förbandet sattes in i strid på 1944. Frontlinjen mellan finländska och sovjetiska förband på Olonets-fronten gick stundom efter Svir. På Svir-avsnittet fanns bl.a. förband från svenskbygderna i Finland men även det rikssvenska frivilligkompaniet.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Mobiliseringsreserven om 700.000 man förändras

Den ryska armén ska enligt plan bestå av 1 miljon man 2017, men man får inte glömma bort den mobiliseringsreserv som finns i form av 700.000 man. För att citera chefen för Ryska Federationens generalstab, armégeneral Nikolaj Makarov, som RIA Novosti gör i artikeln: “Genstab: ryska armén mobiliseringesrserv består av 700.000 man” (publicerad 17 december 2011).

“Vi har en mobiliseringsreserv på sjuhundratusen, vi har brigader som i händelse av nödvändighet kan ställas på krigsfot. Praktiskt taget hela arméns mobiliseringsreserv består av värnpliktiga.”

Den förändring som nu sker är att inkludering i reserven kommer att ske på frivillig basis via kontrakt. För att komma ifråga ska soldaten ha tre karakteristika: inneha rätt ålder, lämplig för krigstjänstgöring samt vilja förlänga sin militära beredskap. Reservisternas vidarutbildning kommer att bestå i regelbundna samlingar/utbildningar, befattningsträning vid militära enheter samt utförandet av operativa åtgärder under beredskapstjänstgöring.

Tjänstgöring i mobiliseringsreserven sker på kontrakt enligt RIA Novosti från 12 december 2011,“Ny struktur för mobiliseringsreserven…” ,med en första kontraktstid om 3 år, den nästkommande på 3,5 år. Reservistens kontrakt definierar dennes ansvar under kontraktstiden, knyter reservisten till en militär befattning på en militär enhet samt vilken materiel som reservisten behöver (dels månatligen men dels också förrådsställd sådan inklusive koefficienter).

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Nya ledningsfordon R-145BM1 till motorskytteformering

RIA Novosti har nyligen publicerat artikeln “Drygt 20 stabsfordon med Glonass har inträtt bland motorskytte i Tjetjenien”. En viss överste Igor Gorbyl från södra militärområdet presstjänst citeras:

“Under andra halvan av 2011 har motorskytteformeringar erhållit 19 moderniserade kommando-stabs fordon R-145BM1 baserat på BTR.”

Ledningsfordon R-145BM1 (Р-145БМ1 КШM) baserat på hjulgående BTR-60 ersätter föråldrade ledningsfordon baserat på BMP-1, (БМП-1КШ). R-145BM1 har sex arbetsplatser och kan organisera radiokommunikation med markenheter, kommunikation på tråd till abonnenter och kan fungera som mobil och stationär kommunikationsknutpunkt, men även arbeta autonomt. Ombord finns radioapparater R-168-100KA, R-168-100U samt R-168-100KA.

Fordonet är utrustat med satellitnavigering, Glonass, samt videokameror och videokartor.

Kraftförsörjningen i mobilt läge från en av två valbara generatorer G-290V, i stationärt läge från inbyggd dieselkragge AD-2,0U-P/28,5C eller nätförsörjning (~380V). Nöd-elförsörjningen består av batteri typ 12ST-85RM.

BMP-1-varianten fanns/finns både i motorskytte- och stridsvagns-förband.

Hmmm…Tjetjenien och det lugna hörnet Kaukasus med Europas högsta berg Elbrus.

Filed under: Ryssland

K-84 Jekaterinburg klar inom några månader

Atomubåten K-84 Jekaterinburg (efter staden med samma namn) kommer att repareras och åter ingå i Norra Flottan. Enligt telekanalen NTV har Dmitrij Rogosin meddelat att:

“Den strategiska undervattensraketbäraren Jekaterinburg kommer att repareras/modifieras inom loppet av några månader och återvända i tjänstgöring hos Nordflottan”.

Det var under torsdagen som K-84 Jekaterinburg (projekt 667 Delfin) fattade eld liggandes i en flytande torrrdocka tillhörande 82:a fartygombyggnadsfabriken i Rosljakovo. Enligt uppgift antändes byggrester och en träställning omkring ubåtens för av svetsarbeten. Senare började också ubåtens signaturdämpande ytskikt samt utfyllning innanför det lätta yttre skrovet att brinna. (Notera att Delta-IV är förlängd för och akter med 12-13 meter jämfört med föregångaren Delta-III till 167 meter).

Enligt RIA Novosti var det vid svetsarbeten på den förliga hydroakustiska stationen (GAK) som orsakade branden och det är alltså ubåtens elektromekaniska avdelning som fått sig en smäll och måste repas enligt RIA Novosti och Michail Barabanov, “Expert: atomubåt Jekaterinburg åter i tjänst efter rep av hydroakustiken”:

“Som ett resultat av branden förstördes antennerna till det hydroakustiska komplexet på Jekaterinburg och som följaktligen måste bytas ut i sin helhet. Och detta definierar huvudmålet med reparationen av ubåten efter branden”

K-84 har provskjutit både Sineva och Rysslands nya marina ICBM R-29RMU2.1 Lajner, se även blogginlägget: Barents hav: testskott med ny rysk ICBM, 29 september!!.

En kul grej det var K-84 som försökte att utföra operation Flodhäst-1 då ubåtens samtliga kärnvapenmissiler skulle avfyras i en följd. Dock fick K-84 problem med missilschakt nummer 6 och det var nära till brand ombord och det hela fick ställas in. Se även tidigare inlägg på bloggen: 6 augusti 1991 kl. 21:09 Barents hav!!!.

En annan grej är att det var i Rosljakovo som ubåten Kursk skrotades.

Nedan reportaget från telekanalen NTV där Rogosin citeras:

Nedan inslag från Russia Today:

Filed under: Kärnvapen, Ryssland, VMF