Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Mobiliseringsreserven om 700.000 man förändras

Den ryska armén ska enligt plan bestå av 1 miljon man 2017, men man får inte glömma bort den mobiliseringsreserv som finns i form av 700.000 man. För att citera chefen för Ryska Federationens generalstab, armégeneral Nikolaj Makarov, som RIA Novosti gör i artikeln: “Genstab: ryska armén mobiliseringesrserv består av 700.000 man” (publicerad 17 december 2011).

“Vi har en mobiliseringsreserv på sjuhundratusen, vi har brigader som i händelse av nödvändighet kan ställas på krigsfot. Praktiskt taget hela arméns mobiliseringsreserv består av värnpliktiga.”

Den förändring som nu sker är att inkludering i reserven kommer att ske på frivillig basis via kontrakt. För att komma ifråga ska soldaten ha tre karakteristika: inneha rätt ålder, lämplig för krigstjänstgöring samt vilja förlänga sin militära beredskap. Reservisternas vidarutbildning kommer att bestå i regelbundna samlingar/utbildningar, befattningsträning vid militära enheter samt utförandet av operativa åtgärder under beredskapstjänstgöring.

Tjänstgöring i mobiliseringsreserven sker på kontrakt enligt RIA Novosti från 12 december 2011,“Ny struktur för mobiliseringsreserven…” ,med en första kontraktstid om 3 år, den nästkommande på 3,5 år. Reservistens kontrakt definierar dennes ansvar under kontraktstiden, knyter reservisten till en militär befattning på en militär enhet samt vilken materiel som reservisten behöver (dels månatligen men dels också förrådsställd sådan inklusive koefficienter).

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

2 Responses

 1. jan-olov holm says:

  Mkt bra påpekande.
  En bortglömd del i diskussion om kapacitet i Ryssland.

  Kn Jan-olov Holm

  • brezjnev says:

   Det är mycket som är bortglömt visavi försvaret etc.
   Jag önskar verkligen att gammal hederlig försvarsupplysning skulle komma på modet igen, där man rakt upp och ner redovisar den militära kapaciteten hos våra grannländer i allmänhet och Ryssland i synnerhet ställt mot Sveriges naiva insatsförsvar.
   När jag pratar med folk som inte är försvarsintresserade eller MÖP:ar är okunskapen skrämmande. Många tror att Sverige kan mobilisera 100.000 man över hela landet på ett par dagar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: