Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Huvudstyrelsen för pansarfordon: tung pansarplattform bekräftas

ITAR-TASS citerar den 23:e mars i artikeln “Försvarsministeriet bekräftar…” en viss generalmajor Aleksander Sjevtjenko, som är chef för “Huvudstyrelsen för pansarfordon”, GABTU . Organet är en del av Ryska Federationens försvarsministerium och själva organet kan spåras tillbaka ända till november 1929 då “Styrelsen för mekanisering och motorisering av Röda armén” grundas. GABTU ingår också som en del av Ryska Federationens väpnade styrkor.

Generalmajor Sjevtjenko sa under fredagen till journalister följande:

“Angående projektet Armata, Försvarsministeriet bekräftar teknikprojektet avseende denna plattform. Den motsvarar alla behov som framställts av militära departement i detta stadium av projektet. Om tre år kommer vi att kunna se resultatet i metall.

ITAR-TASS meddelar också att generalmajoren underströk att projektet lyckosamt realiseras på Uralvagonzavod. Angående tidsplanen gavs följande citat:

“Försvarsministeriet är nöjd med progressen i arbetet, som går helt enligt plan.”

Sen kan man notera att lenta.ru har två artiklar i ämnet, dels “Försvarsministeriet påbörjar massiv skrotning” samt “Försvarsministeriet bekräftar Armata”. Den förstnämnda artikeln beskriver hur stridsvagnar typ T-55, T-62 och T-64 kommer att skrotas i stor skala samt att T-72:or kommer att uppgraderas till T-90-standard. Här meddelas att modernisering av befintliga T-72:or är tre fyra ggr billigare än nyinköp. Vidare nämns att första prototypen av Armata blir färdig i början av 2013 med serieproduktion och förbandsleverans under 2015.

Under oktober 2011 nämnde Brezjnev Armata i följande artikel “Ny svår plattform för nya svåra brigader”.

Filed under: rysk teknologi, ryska armén, Ryssland

En dag på spaningen

“Besök hos spanarna i Centrala Militärområdet i övningens hetta. Mer än tusen soldater, sergeanter och officerare opererar avskilda från huvudarmén, i motståndarens bakre områden. På övningsområden i Novosibirsk, Kemerovo, Samara och Sverdlovsk övas allt från att slå ut kommunikations-knutpunkter, eldöverfall och räder till att utföra fångsnappning.”

Detta är ingressen till ett videoinslag hos tvzvezda.ru med rubriken “I Jekaterinburg-området pågår övning för spanare till motorskyttebrigader”.

Vidare övas spanarna i färdigheter att slåss i olika klimatzoner samt viss fallskärmsträning, enligt speakern i inslaget. Inslaget lades ut på tvzvezda den 2:a mars.

Filed under: ryska armén, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Attackrobot med lång räckvidd, svar på Iskander?!!

I ett pressmeddelande med rubriken “Finland förvärvar attackrobotar med lång räckvidd” som finns utlagt på Finlands Försvarsmakts hemsida meddelas följande:

“Försvarsministeriet har den 1 mars 2012 bemyndigat Försvarsmakten att underteckna ett avtal om att förvärva amerikanska AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) robotar, till flygvapnets F-18 Hornet flygplan. Detta är fråga om robotar med lång räckvidd producerade av företagaet Lockheed-Martin.”

Mot slutet av pressmeddelandet står följande:

“JASSM är ett tröskelvapensystem, med vars hjälp man skapar en förebyggande förmåga, stärker försvarets trovärdighet och ökar avvärjningsförmågan.”

AGM-158 JASSM har en räckvidd på mer än 37 mil enligt engelska wikipedias artikel i ämnet: AGM-158 JASSM.

Sjysssta texter om Iskanders basering på Karelska näset och Kaliningrad finns på Observationsplatsen:

Nya grupperingsplatser för Iskander-M i Viborg
Finsk oro över rysk upprustning
Iskander operativ vid Baltikums gräns
Utplaceringen av Iskander i Kaliningrad har satt i gång – Uppdaterat

Brezjnev har också tagit fasta på Iskander vid några tillfällen:

Förbandsövning Iskander sydost Narva
F21 + Iskander + Alakurtti
En föregångare till Iskander är Totjka-Y

Sen kan man notera följande uttalande i slutet av 2011 av kommendören för Finlands Försvarsmakt, Ari Puheloinen, som Brezjnev tipsade på i följande text: “Skjutvarningar finländskt KA och fartygsartilleri!!”

“Ett annat exempel som kan nämnas är anskaffningen av vapensystem med lång räckvidd för mark- och luftstridskrafterna. Med hjälp av dessa anskaffningar…kan vi avlägsna den svaghet som nu funnits i vårt försvarssystem då vi inte har förmågan att påverka sådana system som motståndaren har belägna i djupet på långt avstånd från försvararen.”

“Tack vare det finländska fältartilleriets även på internationell nivå högklassiga utvecklingsarbete, hade vårt artilleri en avgörande roll i försvarsstriderna sommaren 1944, då man kunde avvärja fienden med eldgivning mot dess grupperingsområden innan den med hela sin styrka kunde nå vårt försvar.”

Var är den svenska analysen av Iskander-systemet och dess effekt på flygvapnets fåtaliga huvudbaser??
Var är den svenska analysen av Iskander-systemet och dess effekt på svensk infrastruktur??
Var är de svenska motåtgärderna på robothotet??

Dags att vakna upp nu ur Törnrosa-sömnen…det är länge sen Bill och Boris lattjade omkring på världscenen.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige