Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Attackrobot med lång räckvidd, svar på Iskander?!!

I ett pressmeddelande med rubriken “Finland förvärvar attackrobotar med lång räckvidd” som finns utlagt på Finlands Försvarsmakts hemsida meddelas följande:

“Försvarsministeriet har den 1 mars 2012 bemyndigat Försvarsmakten att underteckna ett avtal om att förvärva amerikanska AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) robotar, till flygvapnets F-18 Hornet flygplan. Detta är fråga om robotar med lång räckvidd producerade av företagaet Lockheed-Martin.”

Mot slutet av pressmeddelandet står följande:

“JASSM är ett tröskelvapensystem, med vars hjälp man skapar en förebyggande förmåga, stärker försvarets trovärdighet och ökar avvärjningsförmågan.”

AGM-158 JASSM har en räckvidd på mer än 37 mil enligt engelska wikipedias artikel i ämnet: AGM-158 JASSM.

Sjysssta texter om Iskanders basering på Karelska näset och Kaliningrad finns på Observationsplatsen:

Nya grupperingsplatser för Iskander-M i Viborg
Finsk oro över rysk upprustning
Iskander operativ vid Baltikums gräns
Utplaceringen av Iskander i Kaliningrad har satt i gång – Uppdaterat

Brezjnev har också tagit fasta på Iskander vid några tillfällen:

Förbandsövning Iskander sydost Narva
F21 + Iskander + Alakurtti
En föregångare till Iskander är Totjka-Y

Sen kan man notera följande uttalande i slutet av 2011 av kommendören för Finlands Försvarsmakt, Ari Puheloinen, som Brezjnev tipsade på i följande text: “Skjutvarningar finländskt KA och fartygsartilleri!!”

“Ett annat exempel som kan nämnas är anskaffningen av vapensystem med lång räckvidd för mark- och luftstridskrafterna. Med hjälp av dessa anskaffningar…kan vi avlägsna den svaghet som nu funnits i vårt försvarssystem då vi inte har förmågan att påverka sådana system som motståndaren har belägna i djupet på långt avstånd från försvararen.”

“Tack vare det finländska fältartilleriets även på internationell nivå högklassiga utvecklingsarbete, hade vårt artilleri en avgörande roll i försvarsstriderna sommaren 1944, då man kunde avvärja fienden med eldgivning mot dess grupperingsområden innan den med hela sin styrka kunde nå vårt försvar.”

Var är den svenska analysen av Iskander-systemet och dess effekt på flygvapnets fåtaliga huvudbaser??
Var är den svenska analysen av Iskander-systemet och dess effekt på svensk infrastruktur??
Var är de svenska motåtgärderna på robothotet??

Dags att vakna upp nu ur Törnrosa-sömnen…det är länge sen Bill och Boris lattjade omkring på världscenen.

Filed under: Estland/Viro, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

One Response

  1. Joggy says:

    skrev ett långt inlägg, men det blev hemligt =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: