Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Kavallerilöjtnanten

Apropå Pagrotskys tyckande om en den nya försvarsministern “Militär som försvarsminister, när hände det senast? Var hände det senast i en demokrati?” som bland annat berörts på blogg.forsvarsmakten.se kan man intressant och lätt läsa om den socialdemokratiska ikonen Olof Palmes bakgrund på sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme:

” Hösten 1944 ryckte Olof Palme in till kavalleriet, sjätte skvadronen vid Norrlands dragonregemente (K 4) inom Umeå garnison. Han började sedan aspirantskolan vid Livregementets husarer (K 3) inom Skövde garnison och blev efter några månader sergeant och i november 1948 fänrik i kavalleriets reserv. Sommaren 1955 genomgick Olof Palme en stridskurs för ryttartruppchefer, och blev på nyåret 1956 befordrad till löjtnant.”

“Åren 1953–54 arbetade Palme som förste byråsekreterare vid Försvarsstaben, under statsminister Tage Erlanders regering.”

Och sen kan man alltid smaska på med Olof Palmes arbete på Försvarsstabens underrättelseavdelning:

“En gång bad en officer som tjänstgjorde i Försvarsstaben – han var överste och chef för en avd i sektion II – att få komma till mig i ett ärende. Han sade till mig att han hade två män som tjänstgjorde hos sig, båda löjtnanter i reserv…båda ville komma över till mig…De två blev längre fram ganska kända. En av dem blev min efterträdare, sedan han av staten beviljats avsevärda belopp för att bygga upp en säkerhetstjänst avsedd för hans politiska parti. Den andre hette Olof Palme.”

Ovanstående citat är hämtat från s.66 ur boken T-kontoret av Thede Palm. På sidan 73 i samma bok skriver Palm:

“Jag hade egentligen inga sådana problem förrän Olof Palme ville ha helkontroll över underrättelsetjänsten vilket skulle ske genom att han placerade sitt eget folk, direkt eller genom ombud, på viktiga befattningar.”

Tidningen Fokus publicerade en artikel i november 2011 med titeln “Olof Palme ville arbeta med CIA” och där finns att läsa bl.a.:

“Vad dokumentet även visar är att Palme gav direkta direktiv till IB, vilket han kategoriskt förnekade utåt.”

En annan artikel från tidningen fokus är “Spionjägaren som kom hem till kylan” publicerad den 27 september 2011 och ett kort citat nedan:

“Javisst. Problemet med IB var ju att organisationen var hemlig för svenska folket och att den sysslade med sådant som inte var förenligt med svensk lag. Allt det där tillstötte sedan Palmes gode vän Birger Elmér tillträtt och de hade blivit av med Thede Palm som inte gick i partiets ledband.”

Och här uppstår en hel radda med retoriska frågor till herr Pagrotsky men var är herr Pagrotsky? Tja för att travestera en känd slagdänga “Pagrotsky has left the building”.

Filed under: Försvarsmakten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: