Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Landstigningsövning och kustrobotar

I dagarna pågår enligt RIA Novosti:s artikel, “Stilla Havets raketister träffade lyckosamt sjömål genom robotsalva” en övning i ryska fjärran östern med målet “säkerställa flottstyrkornas förmåga att tillsammans med andra vapenslag upprätthålla nationell säkerhet i Fjärran Östern”. Övningen innefattar 60 örlogsfartyg och trålare (samt 20 kustbevakningsfartyg), 40 stridsflygplan och helikoptrar samt 7.000 soldater och specialister.

Övningen innefattade landstigning med marininfanteri på oförsvarad kuststräcka samt även kustrobotbatteriers eldöppnade mot sjömål. Kutsrobotbatterierna var av typ Redut och Rubesj. Redut är den modernare då dessa erhöll nya robotar med början 1982 (3M44 Progress). Enligt RIA Novosti träffades mål ute till havs på över 20 mils avstånd.3M44 har en räckvidd på upp till 50 mil och en hastighet på upp till 1,5 Mach. I slutfasen (50 km) flyger roboten 40-50 meter över havsytan, Redut kan erhålla målkoordinater från Tu-95, Tu-16, helikoptrar typ Ka-25 samt radar. Rubesj är ett äldre system med kortare räckvidd, en artikel om Rubesj finns här: “Sjömålsrobot mot italiensk fregatt”.

Redut under eldgivning (via Denis Mokrusjins sajt).

Dennis Mokrusjin har fler sjyssta foton på Redyt och Rubesj från en övning i höstas med 520:e kustrobotbrigaden (Kamtjatka).

Nedan filmsnutt från Dutube som visar 520:e kustrobotbrigaden med både Redut och Rubesj under fordonsmarsch ifjol.

Nattskott med Redut från 520:e

Filed under: Kalla kriget, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: