Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Basering av Mistral i Barentsregionen

RIA Novosti publicerade tidigare i veckan en artikel med rubriken “Baser för atomubåtar byggs i Primorje, Murmansk län och på Kamtjatka”. I början av artikeln citeras amiral Aleksander Tatarinov, chef för ryska flottans huvudstab.

“Bygget av ett enhetligt komplex av baser för atomubåtar och stora övervattensfartyg, inklusive helikopterbärare typ Mistral, pågår i territorierna Murmansk län, Kamtjatka och Primorje.”

Vidare citeras också ett tidigare uttalande av chefen Ryska flottan, vice-amiral Viktor Tjirkov( f.ö. tidigare chef Baltiska flottan):

“Projektering och byggnation av ett enhetligt bassystem för atomubåtar, landstignings-helikopter-fartyg, flytdockor samt nya generationens övervattenfartyg med stort deplacement är under utförande i Primorsk län, Murmansk län och länet Kamtjatka

Dessutom påminner RIA Novosti i artikeln om ryska försvarsministerns Serdjokovs formulering om att i territorierna Murmansk län, Kamtjatka och Primorje formeras Ryska flottans järnnäve.

Artikeln avslutas med att påminna att sex ubåtar är under byggnation, varav fyra atomubåtar, samt att det pågår projektering och konstruktion av Ryska flottans två första Mistral, Vladivostok och Sevastopol.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: